Meny
Bli medlem

Budsjettet øker forskjellene i Oslo

Sist endret: 16.03.2017 #Oslo
- Hvor er satsningen på lokal integrering, arbeidstrening og kompetanseheving for innvandrere?

- Mer til de rike, og for lite til utjamning av forskjeller i hovedstaden, er førstekandidat Aisha Naz Bhattis dom over statsbudsjettets følger for Oslo.

58 lærere ved 16 ungdomsskoler i Oslo kan forsvinne som følge av forslaget til statsbudsjett, ifølge byrådet. Grunnen er at regjeringen avvikler forsøksordningen med flere lærere på skoler med mange elever pr. lærer og svakere resultater enn landsgjennomsnittet. Satsingen har på landsbasis gitt 600 flere ungdomsskolelærere i 98 kommuner.

- Det hjelper lite at regjeringen bevilger 36,5 millioner til ekstra ressurser på de laveste trinnene, når forslagene i sum gjør at det blir færre lærere i Oslo-skolen, fastslår Bhatti.

Bhatti savner også sterkere grep for integrering og samfunnsdeltakelse. - Hvor er milliardøkningen til integrering som Senterpartiet etterlyste i fjor? Hvor er satsningen på lokal integrering, arbeidstrening og kompetanseheving for innvandrere? I min egen bydel, Søndre Nordstrand, er arbeidsledigheten over 5 prosent men det kommer ingen krisepakke fra regjeringen. Lediggang ødelegger folk og er negativt for samfunnet - men skatteletter til de rikeste er viktigere for denne regjeringen, og det sier jo alt om prioriteringene, sier en skuffet Bhatti.