Meny
Bli medlem

Budsjettet tar fortsatt Norge i feil retning

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett hadde en svært dårlig sosial og geografisk fordelingsprofil. Etter forhandlingene har budsjettet gått fra å være svært dårlig til dårlig. Resultatet er en politikk som fortsatt vil ta Norge i feil retning, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i forbindelse med fremleggelsen av avtale om statsbudsjettet: 

- Budsjettet tar fortsatt Norge i feil retning
 

Regjeringspartiene Høyre og Frp har nå kommet til enighet med samarbeidspartiene Krf og Venstre om et budsjettforslag.

- Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett hadde en svært dårlig sosial og geografisk fordelingsprofil. Etter forhandlingene har budsjettet gått fra å være svært dårlig til dårlig. Venstre og Krf har brukt mye tid på å få til lite i forhandlingene om dette budsjettet. Resultatet er en politikk som fortsatt vil ta Norge i feil retning, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. 


- I budsjettet er fortsatt skattelette til de rikeste den aller største satsingen. Senterpartiet mener at disse pengene heller burde vært brukt til å bevare gode velferdstjenester i hele landet og til å utvikle næringslivet med målrettede skatteletter og tiltak i stedet for generelle skatteletter med svært usikker innvirkning på verdiskapingen. Fortsatt mangler statsbudsjettet tiltak som må til for å sørge for god fordeling og for å skape vekst i hele landet, fortsetter Vedum.


- Det er fortsatt store mangler på kommuneøkonomi, distrikt og viktige distriktsnæringer som fiskeri, landbruk, turisme og næringsmiddelindustri. Det er også forunderlig at regjeringspartiene, Venstre og Krf kutter i bevilgningene til vei og gir skatteskjerpelse til pendlerne. Denne avtalen gjør ingenting for å styrke distriktsprofilen i budsjettet, avslutter Vedum.