Meny

Buskerud godt representert på landsmøtet

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud#Buskerud
Stor delegasjon fra Buskerud til Haugesund på Landsmøte i Senterpartiet. Fra Buskerud deltar 20 delegater, bland annet Olav Skinnes 1. kandidat fylkestingslista, stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen og Kari Anne Sand som er fylkesleder i Buskerud Senterparti.

Buskerud Senterparti er engasjert i kommunestrukturdiskusjon og i viktige temaer knyttet il partiets planer for i enda større grad å fremme gode nærmiljø gjennom næringsliv og bomiljø, skole og omsorg. I forhold til oppgavefordeling mellom stat, fylke og kommune er Buskerud SP opptatt av at det skal være god kvalitet, og nærhet til tjenestene for innbygger i området vårt. Flere tjenester kan med fordel flyttes fra stat til fylkesnivå, en velfungerende og folkestyrt fylkeskommune er en viktig del av demokratiet.

Landsmøte varer til Søndag 22. mars.
For mere informasjon om saker gå til; http://www.senterpartiet.no/      LANDSMØTE 
For kontakt med delegater, kontakt disse direkte, se vedlagt liste eller;
Kontakt fylkessekretær Sunni G. Aamodt [email protected] eller på telefon 91358414

Reise til og fra LM 19-22. mars 2015 i Haugesund  
       
navn fylke mobiltlf  
Kari Anne Sand Kongsberg/fylkesleder  91866262 [email protected]
Anne Kristine Normann Sigdal 91766187 [email protected]
Arnhild L. Nedrestøl Hol 93682430 [email protected]
Elin Bergerud Nore og Uvdal 91121962 [email protected]
Else Marie T. Rødby Hurum 90827497 [email protected]
Gerd Eli Berge Nes 41508155 [email protected]
Hans Petter Aasen Ringerike  40440967 [email protected]
Ingun N. Omholt Ringerike/Senterkvinnene 92435369 [email protected]
Kirsti Marie Lager Lyngås Lier/Buskerud Senterkvinner 48067762 [email protected]
Knut Skinnes Krødsherad, sentralstryet Senterungdommen 97043004 [email protected]
Magnus Weggesrud Nedre Eiker, sentralstryet Senterungdommen 41367814 [email protected]
Olav Skinnes Krødsherad  99510563 [email protected]
Ole Johnny Stavn Flå/fylkestingsgruppa Buskerud 91370017 [email protected]
Per Lyder Frøvoll Sigdal 99480525 [email protected]
Per Olaf Lundteigen Øvre Eiker, Stortingsrepresentant  91514277 [email protected]
Pål Rørby Hemsedal 91638675 [email protected]
Tone Birgitte Bergflødt Lier/Buskerud Senterkvinner 46695075 [email protected]
Torkel Wetterhus Nore og Uvdal 90102149 [email protected]
Viel Jaren Heitmann Rollag/Buskerud Senterungdom 40243621 [email protected]
Sunni G. Aamodt Modum/fylkessekretær 91358414 [email protected]