Meny
Bli medlem

Buskerud nådde målet!

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
I Buskerud var målet å få Per Olaf Lundteigen gjenvalgt. Velgerne var enig i at han trengtes på Stortinget, sa fylkesleder Kari Anne Sand på landsstyremøtet. Men skal Sp overleve et nytt Stortingsvalg må vi i større grad være på arenaer som opptar folk. Vi må være der for byfolket også. Dette handler mye om å velge en pedagogisk tilnærming slik at byfolk kjenner seg igjen. Vi har jo ideologien!

Gode landsstyre.

I Buskerud var målet å få gjenvalgt Per Olaf. Velgerne var enig med oss i at den mannen var nødvendig i nasjonalforsamlingen. Buskerud  fikk denne gangen høyere andel stemmer enn landsgjennomsnittet vi tidligere har vi ligget bak.

 Det var likevel mange stemmer vi ikke fikk. Noen vraka Sp for det Sp har gjort i regjering.  Særlig blant velgere innen jord og skogbruk var det endel som stemte noe annet i år.Vi ble oss fortalt at de opplevde at det Sp fortalte ikke stemte med virkeligheten deres.
Mange som stemte på oss gav også klar beskjed om at de stemte på Per Olaf og ikke på Sp.

Buskerud har ikke hatt noen egen bypolitikk men likevel er det i byene vi har hatt størst fremgang. Et årelangt arbeid i forhold til å bygge tillit og troverdighet gav resultater.  Det er verdt å merke seg at i industribyen Kongsberg var det en fremgang på 4 % og en dobling av stemmene fra S09 og en ytterligere fremgang fra et godt kommunevalg i 11.

Per Olaf og fylkesstyret har hatt fokus på saker som er viktig for folk slik som sentraliseringskreftene og konsekvenser av dette. Nærhet til politi og sykehus er noe som berører både by og land. Arbeidsmarkedsbiten har også hatt stor fokus. Her har i mange sammenhenger andre partier sviktet i sin liberaliseringsiver. Her  ligger det et åpent lende for Sp, men det krever at Sp fornyer seg og engasjerer seg sterkere på dette området i forhold til en ny tid.

I Byen med  fremgangen på 4%, Kongsberg , var det Sp arbeid i forhold til lokalsykehuset og en krevende og omstridt byutviklingssak som opptok en stor del av byens befolkning. I den saken fikk Per Olaf, fylkespartiet og lokallaget stor  hjelp av Liv Signe.  En stor del av de 4% kan tilskrives Liv Signes arbeid inforhold til byutviklingssaken  sentralt.

Byvelgere stemmer ikke av gammel vane eller av hensyn til lommeboka. De stemmer i forhold til saker som er viktige for de og på folk de vet står for noe.

I hele fylket opplevde vi også at folk i stor grad lot seg sjarmere av Sp sin grønne ideologi. På denne måten fikk vi demmet opp for bådeV og  De Grønne  i vårt fylke. Men hvorfor klarer ikke Sp å gjøre MDG overflødige? .MDG har jo ingen ideologi? Dette burde være ren walkover for et parti som Sp som har en grønn ideologi, eller har grønnfargen blitt ødelagt? Kanskje det er derfor ungdommen ikke stemmer Sp?

Men den store saken i Buskerud var Tofte og nedleggingen av den midt i valgkampen. Her ble det lagt ned et formidabelt arbeid av Per Olaf  i forhold til å redde den. Det var derfor veldig synd at ikke vi kunne få en tilsvarende drahjelp fra partiledelsen  i denne saken som den Liv Signe gav på Kongsberg. Tofte var en sak som var stor og vital betydning for både fylket, næringa og ikke minst klimaet. Min påstand er at hele sp landet ville dratt stemmer på denne saken om håndteringa sentralt og utfallet hadde blitt anderledes fordi det var en symbolsak for hele bioøkonomien og skogbruksnæringen.

Skal Sp overleve et nytt Stortingsvalg må vi i større grad være på arenaer som opptar folk. Vi må være der for byfolket også. Dette handler mye om å velge en pedagogisk tilnærming slik at byfolk kjenner seg igjen. Vi har jo
ideologien!
Byfolk trenger også nærhet til politi, sykehus, gode og trygge arbeidsplasser, kollektivtrafikk og sunn norsk mat. Bydeler kan sammenlignes med kommuner. Begrepet NÆRHET kan forene by og landvelgere i Sp bedre.
 Vår  ideologi fungerer men vi må ta den bruk , ikke minst i forhold til de grønne ressursene. Den grønne kløveren har mistet litt av grønnfargen.Vi må bruke tiden fremover til å vise troverdighet i klima og ressursspørsmål slik at vi vinner tilbake den grønne arenaen og ungdommen som når har stemt på miljøpartiet de grønne eller V. Dessuten må partiet bli flinkere til å benytte de kunnskaper og den kompetansen folka sine har. Som parti må vi dyrke kunnskap og kløkt. Folk i byene krever at vi har en større ideologisk substans, det er ikke nok å ha gode enkeltpersoner og gode enkeltkommuner fremover.

Med konklusjonen til FNs klimapanel er bordet dekket for Sp, om vi evner å følge opp i praksis.