Meny

Buskerud Senterparti - fylkesårsmøte

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti innkaller til fylkesårsmøte fredag 7. til lørdag 8. mars 2014 på Tyrifjord Hotell i Vikersund. Årsmøte settes fredag 7. mars kl. 16.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00.

Program for fylkesårsmøtet

 

Fredag 7. mars:

Kl. 15.30       Frammøte og innkvartering

Kl. 16.00       Åpning av møtet med tema næringslivspolitikk og kommunereform

Kl. 16.15       Fylkesleder Kari Anne Sand, tale

Senterpartiets Næringslivspolitikk                  

Kl. 16.30       Innledning v/nestleder i Sp Ola Borten Moe og Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen

                     Spørsmål og diskusjon

Kl. 18.00       Presentasjon av resolusjonsforslag med innledninger og diskusjon.

Kl. 19.00       Avslutning for dagen.

Kl. 20 00       Middag m/temainnslag v/Buskerud Senterkvinner

 

Lørdag 8. mars:

Kl. 07.30      Frokost

Kl. 08.30      Møtestart Tema; Kommunereform

Kl. 08.40      Innledning v/ikke klar

Kl. 09.00      Innlegg fra Buskerudgruppa på demokratisk kommune.

Kl. 09.20      Fylkeskommunens rolle i en kommunereform v/Sps gruppeleder Ole Johnny Stavn

                    Spørsmål og diskusjon

Kl. 10.30      Konstituering av fylkesårsmøtet for behandling av årsmøtesaker.

Sak 1           Årsmelding 2013

                     Sak 2                  Regnskap 2013

                     Sak 3                  Medlemskontingent 2015

                     Sak 4                  Handlingsplan 2014-15

                    Innspill fra årsmøtet

                    Sak 5                   Budsjett 2014

Kl. 13.00      Lunsj

Kl. 14.00      Sak 6                  Resolusjoner - sluttbehandling

                    Sak 7                  Innkomne saker

                    Sak 8                  Valg                                    

 Kl. 16.00     Møtet heves