Meny
Bli medlem

Bygde-Høyre må ta ulvekampen mot ring 3-Høyre

Sist endret: 27.09.2020
Fredag før påske la regjeringa fram sin stortingsmelding om ulvepolitkken. Meldinga sender sjokkbølger rundt i landet, skriver Marit Arnstad.
 
 
 
- av Marit Arnstad, parlamentarisk leder, Senterpartiet

Fredag før påske la regjeringa fram sin stortingsmelding om ulvepolitkken. Meldinga sender sjokkbølger rundt i landet. Partiene som lovte «en helt annen forvaltning i forhold til det totale bestandsmålet på ulv.» (Gunnar Gundersen, Høyre til NTB 11. oktober 2012), har lagt fram en stortingsmelding som vil føre til mer ulv i Norge.
 
Mer ulv vil gjøre det enda vanskeligere å drive med beitebruk, å bruke utmarka i form av jakt og annet friluftsliv, og enda flere vil oppleve håpløsheten og maktesløsheten i hverdagen som ulven medfører.
 
Senterpartiet mener at Norge ikke er internasjonalt forpliktet til å ha en egen ulvestamme. Ulvepolitikken går på bekostning av bosetting, livskvalitet og næringsdrift. Det er godt å se at Høyre sine fylkeslag i Oppland, Nord-Trøndelag og Hedmark er av samme oppfatning.
 
I stortingsmelding er det en ensidig tolkning av den internasjonale konvensjonen om  biologisk mangfold. Norges forpliktelser tolkes til å være å ha egne rovviltbestander, noe som vil føre til at mange arter  forsvinner fra norsk natur etter hvert som stadig større beitearealer går ut av bruk og gror igjen. Dette er stikk i strid med konvensjonens intensjon.
 
Sannheten er at Bernkonvensjonen gir oss et nasjonalt handlingsrom og den pålegger å veie ulike hensyn opp mot hverandre for å oppnå en balansert løsning.
 
I Finland har man kommet seg forbi den konfliktsituasjonen som så altfor lenge har bygget seg opp i Norge. Finnene tar nå grep om sin ulvepolitikk, og setter hverdagen og livskvaliteten til lokalbefolkningen først. De mener at forvaltningen bare kan lykkes når det tas hensyn til de som føler ulvepolitikken på kroppen.
 
Til helga arrangerer Høyre sitt landsmøte. Senterpartiet håper at Ring 3-Høyre må gi tapt for bygde-Høyre, og at distriktene får gjennomslag for at respekten for enkeltmennesket og eiendomsretten ikke skal måtte vikte for rovviltpolitikken. Sammen med Frp vil vi da ha flertall for en ny rovviltpolitikk.