Meny
Bli medlem

Bygg større på Valle!

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet fremmer i fylkestinget forslag om å tilpasse utbyggingen på Valle, slik at det passer til de naturgitte forhold, til det tekniske utstyret som er valgt og til utnytting av dagens mjølkekvote på 384.000 liter.

Det har blitt reist spørsmål ved dimensjoneringen i vedtaket som har blitt gjort om utbygging, og påpekt at driftsøkonomien kan gjøres mer bærekraftig ved en utviding av det nye kufjøset opp til dagens mjølkekvote, teoretisk beregnet til ca 50 årskyr.

Det har også blitt påkekt at undervisningen styrkes ved flere dyr og derfor flere "hendelser" i fjøset.

Senterpartiet fremmer følgende forslag til nytt vedtak:

Fylkestinget tar til etterretning opplysningene om hvordan driftsøkonomien og undervisningen på Lena/Valle avd. Presteseter kan styrkes ved å tilpasse størrelsen på det nye kufjøset til de naturgitte forhold, til det tekniske utstyret som er valgt og til utnytting av dagens mjølkekvote på 384.000 liter.

Fylkestinget ber om at rådmannen innarbeider en utviding opp til ca 50 årskyr ved gjennomføring av vedtaket fra desember 2013, herunder at investeringsrammen justeres tilsvarende i RHP for 2016.