Meny
Bli medlem

Bygge vei/jernbane raskere

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Vei/jernbane ser jeg blir viktigere og viktigere for å få til en attraktiv og god kommune. Kragerø ligger midt mellom Oslo og Kristiansand og for mange er god infrastruktur en av flere viktige faktorer for å flytte til eller fortsatt bo i en kommune. Vi har nå en god standard på vei inn til Telemark grense og i gang med ny 4 felts vei i Bamble

 

Vi ser også at på Agdersiden snart har en god og høy standard på E-18, E-18 før Arendal er også godt i gang. Det som er med Kragerø og andre kommuner i vårt fylke er at vi har mange pendlere som jobber i andre kommuner. Med at vi får en bedre veistandard vil pendlere få en bedre hverdag. De fleste kommunene har som mål å øke innbyggertallet, dette kan gjøres f.eks med en bokommune med attraktive jobber i nærheten. Med en veistandard vil mange kommuner få muligheten til å beholde innbyggere som ønsker å bo i sin hjemkommune ha en jobb i annen kommune. Et annet viktig tema er næringslivet. Mange bedrifter har et stort behov for vei og jernbane som har en høy og god standard, dette kan også igjen føre til økt satsing for næringslivet.

Vi må gjøre dette: Bygge vei/jernbane raskere

                               Kortere fra plan til realisering, vi har altfor lang saksbehandlingstid       

Ved å få gode stamveier minsker også avstanden til mer sentrale områder og dermed større muligheter til å få ungdommer til å flytte tilbake til hjemkommunen med en mulighet til å få en jobb som en har utdannet seg til. Dette er jeg helt sikker på at Senterpartiet med stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide vil jobbe for.

Budskap: trygt, raskt og effektivt