Meny
Bli medlem

Dahl Eide attvald som Senterkvinneleiar

Sist endret: 27.09.2020
Senterkvinnene har under sitt landsmøte på Gjøvik vald nytt styre. Beate Marie Dahl Eide frå Telemark vart attvald som leiar.

Med seg i styret har ho

Nestleiar: Åse Lilleåsen, Hedmark (attval)
Studieleiar: Mette Vårdal, Oppland (ny)

Styremedlem:
Anne Berger, Buskerud (ny)
Britt D. Mulelid, Sogn og Fjordane (ny)
Liv Norunn Langeland Runde, Møre og Romsdal (ny)
Anne Mari Samskott, Akershus (ny)

1. vara: Lise Hammerud, Oppland (attval)
2. vara: Ingun Omholt, Buskerud (attval)
3. vara: Ida Kristine Teien, Hedmark (ny)
4. vara: Signhild J. Stave Samuelsen, Rogaland (ny)
5. vara: Sonya Ayara, Akershus (ny)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Uttalelse vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 16. april 2016:


Norge ut av TISA-forhandlingene

 
I dag sitter Norge rundt forhandlingsbordet for handelsavtalen TISA (Trade in Services Agreement). Dette er en avtale som forhandles fram av EU, USA og vel 20 andre land.
 
Senterkvinnene vil:
•At Norge trekker seg ut av TISA-forhandlingene.
•Jobbe for TISA-frie soner gjennom lokale vedtak.
•At Norge ikke deltar i avtaler som svekker demokratiet i framtida.
 
 
Avtalen vil kreve konkurranseutsetting av tjenestesektoren og vil derfor føre til en storprivatisering av Norge.
 
TISA-avtalen opererer med negativ listing. Det betyr at tjenester som ikke er listet ved avtalens inngang, i praksis, er tilgjengelige for konkurranseutsetting. Innlemmet i dette prinsippet finner vi «frys»-og «skralle»-klausulene, som hindrer fremtidige folkevalgte å tilbakeføre konkurranseutsatte tjenester til det offentlige.
 
Forhandlingene foregår i hemmelighet. Folket får ikke innblikk i forhandlingene, og heller ikke folkevalgte politikere.
 
Dette er en avtale som kommer ovenfra og ned. Den kommer fra store multinasjonale tjenesteselskaper, og bærer preg av demokratisk underskudd.
 
Senterkvinnene kan ikke støtte dette.
 
Flere områder i Europa har allerede erklært seg som TISA-frie soner, blant annet byene Zurich, Lausanne og Genève i Sveits. Bern, hovedstaden i Sveits, vurderer også å erklære seg som TISA-fri sone. Dette legger stort press på Sveits for å melde seg ut av forhandlingene.
 
Uruguay trakk seg i høst fra TISA-forhandlingene etter liknende aksjoner og vedtak rundt om i landet.