Meny
Bli medlem

Dårlig for kommunene og elendig for distriktene

Sist endret: 27.09.2020
Statsbudsjettet 2016 for kommunene og fylkeskommunene gir ikke rom for forbedring av velferdstilbudet til innbyggerne. Inntektsveksten vil gå med til å dekke faste kostnader og nye oppgaver staten pålegger kommunesektoren. - Sp vil forbedre kommunebudsjettet med flere milliarder kroner, sier Heidi Greni.

 

- Senterpartiet vil komme til å forbedre kommunebudsjettet med flere milliarder kroner.  Det er nødvendig for å opprettholde velferdstilbudet til folk gjennom satsing på eldreomsorg, skole, barnehage og helsetjenester. Vi økte de frie inntektene til kommunesektoren med 2,5 milliarder kroner i behandlingen av Kommuneproposisjonen i vår.  Dessverre er det ikke tiltak i budsjettet som gir oss grunn til å redusere dette, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.

Regjeringen legger opp til en omfordeling som gir mer til storbyene og vekstkommunene på bekostning av småkommunene.  Regjeringen gjennomfører dessuten nye, dramatiske, kutt i distriktssatsingen.  Bevilgningene til regional utvikling er kuttet med 750 millioner kroner på tre år.

- Dette er et elendig budsjett for distriktene og arbeidet for å styrke bosettingen i hele landet.  Fylkeskommunenes budsjett til regional utvikling barberes med ytterliggere 240 millioner kroner, etter kutt på 500 millioner kroner de to foregående årene.  Dette er penger som brukes til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge og i samarbeidstiltak med kommunene.  Distriktene rammes også av at småkommunetilskuddet ikke justeres for kostnadsvekst, mens storbytilskuddet og vekstkommunetilskuddet får full justering, konstaterer Heidi Greni.

Heidi Greni mener Senterpartiet har en stor jobb foran seg for å rette opp de verste utslagene i statsbudsjettet.  Hun viser til at vi nå har en regjering som går systematisk til angrep på de virkemidlene som ble bygd opp av tidligere regjeringer for å motvirke for sterk sentralisering og sikre bosettingen i alle deler av landet.