Meny

DE ELDRE SKAL HEIM ? IKKE PÅ SYKEHEIM

Sist endret: 16.03.2017
Hvis eldre i snitt kan bo fem år lenger heime i stedet for på sykeheim, gjør vi både de enkelte og samfunnet en stor tjeneste. Senterpartiet lanserer nå tidenes storsatsning for en bedre eldrepolitikk.

Den ensidige debatten om sykehjemsplasser gir oss en dårligere eldreomsorg.  Det som må til er en holdningsendring. Hvis en 40-åring brekker beinet, havner hun på sykehus og får så raskest mulig rehabilitering for å komme heim og tilbake i arbeid. Hvis en 80-åring brekker lårhalsen, går veien raskt fra sykehus til sykeheim, og der blir ofte pensjonisten værende. Målet er at du som er pensjonist skal heim, og at du skal kunne fortsette livet ditt. Du skal selv bestemme når du skal spise, legge deg og stå opp, selv om de som trenger sykehjemsplass selvsagt skal få det.

For at mange eldre skal kunne bo hjemme lenger, foreslår Senterpartiet en 5-punktsplan med tiltak:

  1. Lønn for pleie av eldre – 300 millioner kroner
  2. Omsorgslønn – 1 milliard kroner
  3. Ombygging av bolig – 150 millioner kroner
  4. Pårørendekontakt i alle kommuner – 200 millioner kroner
  5. Opptrening hjemme hos den enkelte/rehabiliteringsteam i alle kommuner – 350 millioner kroner

Den totale prislappen for Senterpartiets eldreløft vil være 2 milliarder kroner. Dette må komme som et tillegg til dagens satsning på sykehjemsplasser, ikke som en erstatning. Pengene er det som trengs for å gjøre et eldreløft, og vil være en styrking som sørger for at en kan starte opp med målrettede tiltak.

 Samfunnet vil i tillegg spare store summer på å vri om tjenestene til mer hjemmebasert omsorg. En sykehjemsplass koster alene i gjennomsnitt over 800 000 kroner i dag.

Oppsummert handler dette om at vi må stille til rådighet de ressursene som trengs for at de eldre skal bli friske nok til å bo hjemme, blant annet ved opptrening i hjemmet med ergoterapeuter og fysioterapeuter. Og så må det selvsagt et løft til for at eldre skal ha en bolig tilpasset ulike utfordringer.

Vi foreslår inntil 10 fridager for å pleie gamle foreldre, samt muligheter for omsorgslønn. Kaasa-utvalget foreslo en maksimalsats på 200 000 kroner i året. Vi foreslår en sats tilsvarende hjelpepleierlønn, og at staten skal dekke 50 % av kommunenes utgifter til omsorgslønn.

Vi må ha avtaler som forpliktar både kommunen og den pårørende, sikrer de eldre tilstrekkelege omsorgstjenester, og gir nødvendig støtte til den som gir omsorg.

Vi må få på plass disse tiltakene nå. Alderssammensetningen i den norske befolkningen endrer seg raskt. Det blir stadig flere eldre, og de eldre utgjør en stadig større del av befolkningen. Allerede i 2030 vil i overkant av én million nordmenn være over 67 år – mot 640 000 i dag.

 

Thor Jørgen Tjørhom

Stortingskandidat for Vest Agder Senterparti