Meny
Bli medlem

De farlige fusjonene

Sist endret: 27.09.2020
Direktør i konkurransetilsynet, Christine B. Meyer, vil ha opprør mot de norske mastodontplanene i de statlige helse- og utdanningsinstitusjonene (DN 25/8). Meyer har gode poenger og er sørgelig aktuell, skriver Kjersti Toppe.


- Av Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson


Akkurat nå utredes omfattende fusjonering av norske sykehus i flere helseforetak. Vi kan ende opp med ett storsykehus i Agder-fylk...ene, ett storsykehus i Hedmark/Oppland, storsykehus i Drammen og ny sykehusgigant i Oslo. Dette får skje uten politisk debatt og uten at noen stiller spørsmål ved om sykehusfusjoner faktisk styrker pasienttilbudet. Vil gigantsykehus gi bedre faglig kvalitet, mindre sykehusinfeksjoner og reinnleggelser, enn dagens sykehustilbud?

Norske helsepolitikere har overdreven tro på stordriftsfordeler. Stordriftsulempene ties ihjel. Riksrevisjonens rapporter viser ingen sammenheng mellom effektivitet og sykehusstørrelse. Ifølge sykehusekspert Soki Choi, som har forsket på sykehusfusjoner, er minst tre av fire sykehussammenslåinger mislykkede. Andre land, slik som Sverige og England, har for lengst gått vekk fra trenden med sykehusfusjonering. Norge går motsatt vei. Her er nedlegging og sammenslåing av sykehus mer regelen enn unntaket. Det gir oss færre fagmiljøer og mindre faglig konkurranse. En slik ensretting kan svekke pasienttilbudet, ikke styrke det. Helseminister Høie svarer med fritt behandlingsvalg. Men å la private tilbydere få konkurrere om de mest lønnsomme pasientene, er en dårlig erstatning.