Meny
Bli medlem

- Dekk kommunenes flyktningutgifter fullt ut, Horne!

Sist endret: 27.09.2020
Integreringskostnadene for den kommunale bosettingen av flyktninger ble tema i dagens spørretime på Stortinget. Det var Sps Heidi Greni som utfordret barne- og likestillingsminister Solveig Horne på dette.

 

 

- Hvorfor er det ikke fremmet forslag om å bedre finansieringen nå som vi har så stort behov for å øke den kommunale bosettingen av flyktninger? spurte Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni fra talerstolen og pekte på at konklusjonene fra IMDIs beregningsutvalg viser at kommunene bare får dekket 90 prosent av integreringskostnadene.

Svaret til statsråd Horne, der hun ikke ville si noe om å øke inndekningen av integreringskostnadene, var ikke tilfredsstillende mener Greni.

- Kommunene gjør en god jobb med bosetting og integrering av flyktninger. Samtidig øker behovene og det er viktig at alle kommuner, små og store, deltar i dugnaden, men dette koster, sier Greni.

Greni legger vekt på at kommunenes utgifter til bosetting og integrering skal dekkes gjennom direkte tilskudd fra staten, ikke gjennom rammeoverføringene som det øvrige av kommunenes tjenestetilbud.

- Det er et faktum at kommunene har større utgifter enn de får dekning for. Dette gjelder både vertskommunetilskuddet til asylmottak som Justisdepartementet har ansvar for, og integreringstilskuddet ved bosetting og tilskuddet til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere som BLD har ansvar for.

Uavhengige beregninger viser at integreringstilskuddet dekker om lag 90 prosent av gjennomsnittlige kostnader i kommunene.?Refusjonen til barnevernstiltak for enslige mindreårige er kuttet slik at det langt fra er kostnadsdekning for tiltakene i kommunene. Det er ikke nok i den situasjonen vi nå står i mener Greni.

- Vi i Senterpartiet ønsker at kommunene skal fullfinansieres på disse områdene. Derfor vil Senterpartiets budsjettopplegg legge opp til å øke integreringstilskuddet og refusjonen til barneverntiltak til enslige mindreårige, slik at kommunene gis kostnadsdekning. Bedre finansiering vil for det første sikre en større velvilje blant kommunene til å ta imot flyktninger, det vil gi bedre vilkår for de som kommer som flyktninger og man slipper da at kommunene må ta sårt tiltrengte penger fra andre områder som skole og eldreomsorg, avslutter Greni.