Meny

Den kokende olje

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Fylkesleder Kari Anne Sand inviterer fylkesårsmøte i Buskerud Senterparti til bred diskusjon om hva vi vil med Buskerud og Norge.

Den kokende olje

Til helga er det årsmøte i Buskerud Senterparti og som fylkesleder inviterer jeg til bred diskusjon om hva vi vil med Buskerud og Norge. Det investeres i dag mer enn 200 milliarder i oljesektoren utenfor statsbudsjettet, dette påvirker vår private økonomi, landets økonomi og det påvirker Buskerud og Kongsbergregionen. Mens det er krise i Europa går Norge så det suser sies det, men er vi godt nok skodd for framtida?

Det er faresignaler i norsk økonomi som tilsier at vi trenger en ny politikk. Brutto gjeldsnivå i norske husholdninger er omtrent 200 prosent av disponibel inntekt. Da bobla sprakk i USA og verden fikk finanskrise var tilsvarende tall 140 prosent. Siden midten av 1990- tallet har boligprisene i Norge steget med 300 prosent. Vi ligger med andre ord ikke på Europa-toppen bare i olje-og gassinntekter, men også i privatgjeld og boligpriser. Oljeøkonomien gir mer penger i omløp som gir mer arbeidsinnvandring og forbruk av varer og tjenester. Nå innvandrer det til Norge hvert år nesten like mange som det blir født og alle skal ha bolig. I tillegg blir industrien vår mer og mer ensidig, omlag halvparten av industriarbeidsplassene er nå knyttet til offshoreindustrien. Historisk erfaring og erfaring i fra andre land viser at ingenting vokser inn i himmelen, spørsmålet er om vi klarer å få til en mild overgang til nye tider. Blir det fall i oljeprisene som følge av nye tilbakeslag i internasjonal økonomi vil det bli mindre trykk i økonomien igjen og rentene vil øke.

I Senterpartiet mener vi at norsk økonomi i dag er for ensidig og dermed for sårbar for svingningene. Vi ønsker oss en satsing på en mer sammensatt næringsstruktur igjen, som kan gi nye arbeidsplasser på fastlandet. Buskerud Sp vil ha et arbeidsmarked der Norge sjøl har kontroll så vi kan sikre alle skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Her virker EØS- avtalen til det motsatte. Verden står ikke bare oppe i økonomiske kriser, men også en økologisk krise. Klimaproblemene blir ikke løst om vi ikke erstatter oljen med fornybare ressurser. I trær er det grønt karbon som kan erstatte oljekarbon i nesten alle oljebaserte produkter verden i dag trenger. Vi trenger bare ny forskning og industriutvikling for å få det til. Med politikere som vil, burde framtida for Buskeruds og Norges treforedlingsindustri være sikra, i dag er den ikke det.

Skal Norge fortsette å hente opp olje i samme tempo som frem til nå eller skal vi la noe olje ligge til fremtidige generasjoner? Buskerud Sp er bekymret over dagens utvinningstakt og ser gjerne at oljeøkonomien kjøles noe ned. Dette ville normalisere lønns- og kostnadsnivået for hele samfunnet. Derfor sier Buskerud Sp nei til utredning av Lofoten og Vesterålen. Buskerud Sp sier ja til grønt karbon, fisk og en sunnere fastlandsøkonomi.