Meny
Bli medlem

Den siste murer?

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
I Aftenposten stod nylig en murer fram med alvoret i håndverksbransjen. I Akershus har vi sett trenden lenge. Stadig færre ungdom søker yrkesfag. Dagens ungdom er late hører jeg noen ganger folk si. «De vil ikke gjøre praktisk arbeid lenger». Nei, det er ikke det det handler om. Jeg forstår at mange ikke vil utdanne seg til en bransje prega av prisdumping og uverdige forhold.

Seriøse norske småbedrifter gir opp i konkurransen med store selskap som henter inn ufaglært utenlandsk arbeidskraft til minstetariff, eller ikke tariff i det hele tatt. I en slik konkurranse er anstendige lønninger til våre unge umulig. I offentlig sektor trenger vi også fagarbeidere. Hvor lett er det å få en fast full stilling som helsefagarbeider? Svært vanskelig om vi leser stillingsannonsene. Vi kan ikke forvente ungdommen frivillig takker ja til et klassedelt samfunn, der noen eier og mange leier bolig.

Jeg savner vi tar på alvor de signaler de på gulvet gir. De som vet hvor skoen trykker. Vi må fokusere på menneskene, ikke kun systemer og nye reformer. Vi må tørre å diskutere hva EØS-avtalen fører med seg. Er det greit EØS-avtalen utkonkurrerer våre håndverksbedrifter som vil satse på lærlinger? Småbedrifter som investerer i kunnskap. Ønsker vi et system der kompetansen forsvinner ut av landet så fort oppdraget er utført. Er det å tenke langsiktig? Vi må se på alternativer til EØS-avtalen. Arbeidsinnvandring må reguleres. Ellers så har vi snart den siste norske murer.

I anbudskonkurransene tar det offentlige hensyn til pris. Ofte kun pris. Kvalitet og om bedriften har ansatte med fagbrev kommer i andre rekke. Norge trenger praktisk kompetanse. Vi må skape noen ordentlige verdier. Ikke kun pumpe olje og tro det skal redde oss til evig tid. En oljeavhengighet som bidrar til ytterligere press på primærnæringene. Vi må legge til rette for framtidas verdiskapere.

Morten Vollset

Gruppeleder (Sp) Akershus fylkesting

Stortingskandidat (Sp)