Meny
Bli medlem

- Den største avgivelsen av norsk suverenitet i nyere tid

Sist endret: 27.09.2020
Under dagens spørretime i Stortinget advarte Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, mot regjeringens forslag om å avgi suverenitet til EU innenfor bank- og finanssektoren.

 

 

Det mest alvorlige Stortinget kan gjøre, er å avgi suverenitet. Etter Grunnloven kan ikke Norge avgi suverenitet til et internasjonalt organ vi ikke er medlem av, som for eksempel EU, forklarer Vedum.

 

Her foreslår regjeringen å gi makten over regelverk og tilsyn med norsk finanssektor og norske banker til Brussel. Jeg vil minne regjeringen om at det norske folk har sagt nei til EU to ganger. Dette mener jeg var en meget klok beslutning, og det er noe Stortinget må ta med største alvor når vi behandler en slik sak, forteller Vedum.

 

Under dagens spørretime viste Slagsvold Vedum til milliardær og finansinvestor Øystein Stray Spetalen, som mener Brussel- byråkrater er lite egnede til å styre over norsk finansindustri.

Spetalen har advart mot at vi i Norge ikke må gi fra oss selvråderetten, slik vi nå gjør det bit for bit for bit. Jeg lurer på hvorfor FrPs leder Siv Jensen mener det er klokt å gi fra oss nasjonal selvråderett, spør Vedum.

 

Slagsvold Vedum advarte sterkt mot prosessen regjeringen legger opp til i denne saken.

Regjeringen legger her opp til at Stortinget skal bruke mindre tid på denne saken, enn vi bruker på å avgjøre hvor et veikryss skal ligge. Det er fullstendig uansvarlig, fastslår Vedum.