Meny

Den viktige matproduksjonen

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold#Telemark
Høstens valg handler om framtida til norsk matproduksjon. Som stortingskandidater for Senterpartiet vil vi fortsette å jobbe for rein og trygg mat og gode økonomiske vilkår for landbruket. Mat er mer enn å mette. Mat berører oss alle - hver dag - hele livet. Sunn og god mat er avgjørende for helse, trivsel og livskvalitet.

Norsk matproduksjon på norske ressurser handler også om vårt forhold til dyr og hvordan vi former naturen og landskapet rundt oss.


Norsk matmangfold skaper matglede. Fokus på mat har økt i takt med stadig flere kokebøker, matblogger og TV-program... Mat er trendy! Samtidig trenger verden mer mat. Da har vi i Norge et moralsk ansvar for å produsere mest mulig mat til egen befolkning. Da må vi ha en politikk som vil landbruket vel.

Regjeringens landbruksmelding "Velkommen til bords" som ble vedtatt i Stortinget i fjor, sier ja til fortsatt norsk matproduksjon. Og ikke bare det, det ble flertall for en stortingsmelding med klart mål om å øke produksjonen med 20 % de neste årene!

Det henger ikke sammen med Høyres siste krumspring i landbrukspolitikken. De vil  kutte 1,5 milliarder i støtte til norsk matproduksjon. Høyres Svein Flåtten sier at importvernet er en bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Samtidig vil han fjerne det nylig bedrede tollvernet på viktige varer for både norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri.

Høyres løfter om økte inntekstmuligheter beroliger ikke nervøse bønder. Heller ikke forsikringen om at det vil produseres like mye mat med Høyres regnestykke, når tallene de stadig henviser til er fra en 4 år gammel NILF-rapport, der Høyres egen fjerning av tollvern ikke er medberegnet.
 

La det være klart – hestekjøtt er en delikatesse, men vi vil vite hvor det kommer fra! Den nylig avdekkede hestekjøttskandalen forteller dessverre at billig mat fort kan bli dyr mat. Da så vi heldigvis at tollvern og strenge importregler gir beskyttelse. Norske tollregler var en av grunnene til at IKEAs kjøttboller ikke inneholdt hestekjøtt i Norge.

Fremskrittspartiet vil slippe bøndene fri. Fri til hva? Til gjeldstyngde lik danske bønders gjennomsnittsgjeld på 20 millioner?

Vi forstår heller ikke hvordan KrF kan vurdere å gå i kompaniskap med Høyre og Fremskrittpartiet etter at Knut Arild Hareide flere ganger har bekreftet at landbrukspolitikken skal Krf ikke kompromisse på.

Vi er overbevist om at Senterpartiet er den beste garantisten for norsk landbruk framover, men: Men vi vet også, og bøndene vet det, at vi trenger et godt jordbruksoppgjør i vår! Jordbruksoppgjør handler om økonomisk grunnlag for produksjon av maten vi alle spiser hver dag. Det noen kaller subsidier, kaller vi fellesinvesteringer i rein, trygg mat til norske forbrukere, kulturlandskap og levende distrikter.

For å fortsette å lage norsk mat på norske arealer trengs matjord. Matjorda er under press, og nedbyggingspresset er størst rundt byer og tettsteder, der den mest produktive matjorda er.

Nedbyggingen er heldigvis nær halvert siden 2005 da de rødgrønne tok over, og i 2011 var på sitt laveste siden 1980. Allikevel er det fortsatt for mye. Det tar 2000 år å bygge et 10 cm lag med matjord. Senterpartiet ønsker strenge krav for nedbygging av matjord.

Norsk matproduksjon er avhengig av et sterkt Senterparti. Skal vi få større gjennomslag på landbruksområdet trenger vi flere, ikke færre, fra Senterpartiet på Stortinget! Vi vil på Stortinget for å snakket fram norsk matproduksjon, fordi det faktisk er den viktigste produksjonen som finnes!

 

Beate Marie Dahl Eide, stortingskandidat Telemark Sp

Kåre Gunnar Fløystad, stortingskandidat Aust-Agder Sp

Kathrine Kleveland, stortingskandidat Vestfold Sp