Meny
Bli medlem

Det er din mat også

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Den blåblå regjeringen vil gjøre hverdagen vanskeligere for gjennomsnittsbonden. Vi bør alle aksjonere!

Bøndene har brutt jordbruksforhandlingene. Det var ikke til å unngå. Landbruksministeren ville gi til de få store, mens det store flertallet av bøndene ikke var prioritert. Tilbudet var spiselig bare for dem som mener at et framtidsretta gardsbruk er et nedlagt gardsbruk.

Hva så, spør du kanskje. Hva så om flere gardsbruk blir lagt ned? Hva så om flere bønder må finne på annet å gjøre enn å mjølke ku og pløye jord? Svaret er at dette handler om langt mer enn at den enkelte bonde skal ha noe å leve av. Det vil påvirke deg også. Det vil ha innvirkning på samfunnet du lever i. Det vil sette sitt preg på stedet der du bor. 

  • •    Bønder er selvstendig næringsdrivende med ansvar for egen inntekt. Men de sitter med et større ansvar enn som så. De sørger for at du kan spise ren og næringsrik mat hver dag. Vil du fortsette med det må bøndene få betalt. Det fortjener de.
  • •    Bønder sysselsetter seg selv, men også mange andre. Som leverandører til næringsmiddelindustrien. Som kunder av håndverkere, entreprenører, mekanikere og flere andre. Kanskje er du selv en av dem? Regner vi med ringvirkningene er mer enn hver tiende arbeidsplass i Oppland tilknyttet primærnæringa. 
  • •    Oppland er et landbruksfylke, men også et reiselivsfylke. Ville det vært det uten levende bygder og et unikt, åpent og velpleid kulturlandskap?
  • •    I Norge produserer vi under halvparten av maten vi spiser sjøl. Vi burde produsere mer, ikke mindre, slik regjeringen nå legger opp til. De få store vil aldri kunne gjøre jobben til de mange mindre. Klodens befolkning vokser, og klimaforandringer vil få konsekvenser for verdens matproduksjon. Da er det både uklokt og usolidarisk å satse på at andre land skal brødfø oss. 

At en landbruksminister fra Frp tilbyr bøndene smuler er ikke overraskende. Det er skremmende, men ikke uventet. Frp ønsker en utvikling av landbruket som vil bidra til økt industrialisering og sentralisering. I februar mente Listhaug at vi burde framsnakke bondeyrket. Tiden etterpå har hun brukt på å gjøre det motsatte, og vise at hun fullstendig mangler respekt for en av landets viktigste yrkesgrupper. Hun har opptrådt som forbrukerminister mer enn landbruksminister. At det skjer med Høyres velsignelse gjør ikke saken bedre. Onsdag stilte Svein Håvar Korshavn, høyreleder i Oppland, seg helhjertet bak regjeringens landbrukspolitikk. 

Bøndene aksjonerer. Det bør alle vi som er avhengige av dem også gjøre. Senterpartiet vil motsatt veg enn regjeringa. Vi vil ha økt matproduksjon og et levende og mangfoldig landbruk i hele landet. Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre jordbruksoppgjørets skjebne. Sp skal stå i fremste rekke for å trekke et elendig tilbud i riktig retning. Alle politikere i Oppland, på tvers av partigrenser, bør se hvilke konsekvenser det vil få for fylket vårt dersom Frp får gjennomslag for sin landbrukspolitikk.

Bengt Fasteraune, leder i Oppland Sp

Dette debattinnlegget sto på trykk i GD 16. mai.