Meny
Bli medlem

Det er en tid for alt....

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Siljan har overlevd som en liten kommune i mange år, nå er det på tide å begynne å leve igjen. Hvorfor skal Senterpartiet greie dette bedre enn andre har gjort det før oss?

 

Det er fordi vi har en annen tankegang om hva som er mest fornuftig for bygda og innbyggerne, vi tenker nærmiljø. Vi har fått samlet sammen kandidater som er genuint opptatt av bygda og innbyggernes ve og vel og ikke minst fremtidig eksistens. Våre kandidater skal være åpne og ærlige og gi innbyggerne trygghet dersom vi får deres tillit. Vi mener at det i alt som skal gjøres, investeres planlegges må ligge en tanke om at dette vil generere økt bolyst, næringsutvikling og tilflytting, da vil det gi oss større inntekter. Det gir Siljan kommune handlingsrom å styrker vår mulighet til å eksistere alene i fremtiden, samtidig som det gir oss en god posisjon mot nabo kommunene.

-Vi ønsker barnehage der barnehagefamiliene bor

-Vi ønsker sentrumsutvikling i en fornuftig kostnadsramme

-Vi ønsker et levende lokalmiljø i hele den vakre bygda vår

Vi er redd for at mulighetene for et levende lokalmiljø blir borte dersom ikke noe gjøres NÅ.

For ei levende bygd i fremtiden STEM SENTERPARTIET!

Thomas Høiseth

2. kandidat for Siljan SP