Meny
Bli medlem

Det er for mange lover og regler om hus og hytte

Sist endret: 27.09.2020
At Bent Høie mangler byggetillatelse til vedskjulet opprører meg ikke. Det opprører meg at han trenger det, skriver Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet.

Av Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet

I Norge prøver vi å legge til rette for frie enkeltmennesker gjennom eiendomsrett og selveide hus og hytter. I stort har vi lyktes, men mye og stadig mer går i feil retning. En retning som utfordrer den friheten egen eiendom skal være. Og som trekker samfunnet mot en kultur der det legitimeres å engasjere seg i ting man ikke har noe med, og som øker sjansen for at vi alle ender opp som lovbrytere.

Bent Høie har bygd et vedskjul på fire kvadratmeter uten tillatelse og må som den siste i rekken av toppolitikere gå offentlig kanossagang og beklage for overtrampet. Åslaug Haga og Helga Pedersen har gjort det før ham, og det vil overraske meg om han blir den siste. Bak ligger norsk millimeterrettferdighet, imaginær snusfornuftighet og et snev av skadefryd: En til er avslørt og stilt til veggs!

Et fritt menneske er herre i eget hus

Så enkelt, så vanskelig. For hvor frie er vi egentlig etter hvert som offentlig reguleringsiver og kontrolliver når stadig nye høyder. Og hvem er det egentlig som har noe med hva vi gjør på egen eiendom, i egne hjem? Og hvorfor?

”Alle” vil være enige i at samfunnet trenger lover og planer for hvordan og hvor vi skal bygge. Men det er ikke det samme som at staten skal bestemme tekniske spesifikasjoner, hvem som skal kunne bygge hva hvor og hvem som skal kunne søke om å få bygge.

Som en konsekvens av at staten likevel har gjort akkurat det har vi gått fra et desentralisert og praktisk selvbyggerfolk til et byråkratisert og sentralisert samfunn der så mye som mulig av personlig initiativ og engasjement forsøkes eliminert. Resultatet er at husprisene går rett i været og ødelegger eiendomsmarkedene, spesielt i distriktene, og at produktiviteten i byggenæringen går ned.

Som huseier blir det viktigere å ha papirer på at huset virker og er i orden, enn at det faktisk gjør det.

Og vår eneste trøst blir å passe på at naboen har det samme, og dermed legge oss borti ting vi strengt tatt ikke har noe med. Så hvor frie er vi egentlig?

Hva vi har fått i bytte for friheten?

Nye hus er sannsynligvis noe bedre isolerte enn de ellers ville vært, men tettere og mer avhengige av velfungerende tekniske installasjoner for at folk skal få frisk luft. (Inntil det motsatte er bevist velger jeg å tro at det er sunt!) Som eier kan du sannsynligvis skylde på noen andre om noe er galt, som lekkasje på badet, forutsatt at rørleggerfirmaet fremdeles eksisterer.

Har vi fått penere bygg? Nei, jeg tror snarere det motsatte. Har samfunnet vårt blitt bedre planlagt og mer velfungerende? Tja, det er slett ikke sikkert. Det er også i dag mange gode og dårlige eksempler over hele landet, som alltid. Og finnes det et svart marked utenfor kontroll, delvis fordi reglene er så rigide og terskelen så høy? Definitivt, og sannsynligvis mer enn noen gang.

Vår tradisjonelle tilnærming de siste tiårene om at alt blir mye bedre med mer planlegging, større prosesser og strengere krav har langt på vei spilt fallitt.

Det vi trenger nå er en reform der mer av det private og individuelle initiativ ønskes velkommen og slippes løs, der troen på statlig detaljregulering og sentralisering reverseres og der rettighetene til egen eiendom styrkes betydelig.

Er det urimelig i et fritt land å få bygge seg et vedskjul på hytta, eller bruke stabburet og sokkelen på huset sitt til hva man vil? Om svaret er nei, må neste spørsmål være hvorfor man da er nødt til i det hele tatt å søke om tillatelse til det?

Det er etter mitt skjønn legitimt å stille krav til standard på areal som mennesker skal bo og jobbe i, objektive og forutsigbare. Men gitt at disse etterkommes, hvorfor trenger man et offentlig kontor til å vurdere behov, utforming, og om det i det hele tatt skal gis en tillatelse?

Er det ikke forbudt, bør det være tillatt

Dagens system bør snus tvert om. Ting bør i utgangspunktet være tillatt med mindre de eksplisitt er forbudt. Om det er tillatt bør det sendes en melding til det offentlige om hva man har tenkt å gjøre, med en mulighet for å gripe inn om ting er uforsvarlige, ikke en søknad om tillatelse.

All detaljplanlegging, utforming og gjennomføring bør overlates til huseier. Resultatet ville blitt rimeligere og bedre hus og hytter, en bedre og mer effektiv byggenæring og frie, selvstendige huseiere.

At Bent Høie mangler byggetillatelse til vedskjulet opprører meg ikke. Det opprører meg at han trenger det.