Meny
Bli medlem

- Dette betyr nedleggelse av lokalsykehus

Sist endret: 27.09.2020
I dag har Høyre, FrP og Venstre signert under på avtale om Nasjonal helse- og sykehusplan. - Senterpartiet mener dette vil resultere i at folk mister sitt lokalsykehus, sier Kjersti Toppe.
 
 
 
I dag har H, FrP og V signert under på avtale om Nasjonal helse- og sykehusplan. I avtalen slutter Venstre seg til definisjonen av sykehus, som er foreslått av regjeringen. Partiene krever ikke at akutt-kirurgi skal være et skal- krav til sykehus, men at akuttkirurgi er noe som kan være et tilbud dersom nødvendig. Senterpartiet mener dette vil resultere i at folk mister sitt lokalsykehus.
 
- Avtalen forandrer ingen ting. Regjeringen freder kanskje sykehusbyggene med denne avtalen, men tilbudet står fremdeles i like stor fare som tidligere. Dette er en farlig avtale for lokalsamfunnene i Volda, Gravdal, Stord, Narvik og Flekkefjord, som nå er enda et steg nærmere å miste sitt lokalsykehustilbud, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og nestleder av helse- og omsorgskomiteen.

Senterpartiet mener at avtalen er preget av mange fine ord, men at avtalen ikke innebærer noen endring i styringssignal til helseforetakene.
 
- Vi vet at en del helseforetak nå ønsker å legge ned akuttilbudet ved flere norske lokalsykehus. Med denne planen gir regjeringen og Venstre foretakene fullmakt i å definere innholdet og bestemme fremtidens sykehusstruktur, fortsetter Kjersti Toppe.

I avtalen skriver partiene at «Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt kunne ha det når hensynet til pasientenes behov gjør dette nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt». Dette mener Senterpartiet viser at Høie og regjeringen på ingen måte har endret sitt ståsted når det gjelder lokalsykehusene.
 
- Dette er den samme begrunnelsen Høie tidligere har brukt som argument for å legge ned lokalsykehus som Rjukan og Kragerø. Folk må ikke la seg lure av avtalen, sier stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.
Kjersti Toppe er heller ikke nådig når det gjelder at Venstre nå gir regjeringen flertall for denne avtalen.
 
- Det er helt uforståelig at Venstre kan gå med på dette. Dette vil bety en sentralisering av sykehustilbudet, og man skyver styringen av sykehusene over til foretakene. I dag tror jeg mange av Venstres velgere og tillitsvalgte er svært skuffet, avslutter Toppe.