Meny
Bli medlem

- Dette er viktig for Norge

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Statkraft og Södra går sammen om en storstilt satsing på biodrivstoff i den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte. Per Olaf Lundteigen (Sp) kaller det en milepæl for den norske bioindustrien.

Lundteigen heiser flagget for biosatsing på Tofte:

- Jeg er veldig glad og takknemlig for at Statkraft nå bruker sin kompetanse og økonomiske muskler til å videreutvikle det grønne karbonet. Det som skjer på Tofte kan bety mye for Norge i fremtiden, sier Lundteigen.

Stortingsrepresentanten fra Buskerud kjempet for at cellulosefabrikken på Tofte skulle bestå og utvikles til nettopp produksjon av biodrivstoff. Nederlaget var stort da eieren Södra Cell besluttet å legge ned fabrikken i fjor. Da nyheten kom om at Statkraft satser sammen med Södra nå vil satse på utvikling av biodrivstoff, reiste Lundteigen rett til Tofte for å møte de tillitsvalgte der.

- Dette kan bli den nye, store nasjonale satsingen på tømmer. Jeg har jobbet for dette i mange år, og nå ser vi endelig at det kommer store aktører inn som kan bane veien videre. Nå er myndighetene nødt til å ta dette på alvor. Vi må sørge for bedre rammebetingelser som sikrer lønnsomhet i hele verdikjeden fra granplanta til det ferdige grønne produktet. Dette gjør det mulig å skape en sterk nasjonal spydspiss i den norske energiforsyningen, sier Lundteigen, som er sikker på at biodrivstoff vil bli fremtidens ressurs for tunge maskiner og fly.

- Biler som bruker el-kraft og tunge maskiner og fly på biodrivstoff. Der ligger løsningen, sier Lundteigen.