Meny
Bli medlem

? Dette programmet skal bringe oss inn i regjering

Sist endret: 27.09.2020
? Sp-folk vil kjenne seg godt igjen i det vi foreslår, men vi har også utviklet politikken. En av hovedlinjene framover blir kamp mot unødvendig og sentralisert byråkratisering. Og rapporteringshysteriet som rir det norske samfunnet som en mare, sier Sps nestleder Ola Borten Moe.


­

Nestleder Ola Borten Moe leder arbeidet med Senterpartiets 2017-program. Førsteutkastet legges fram i dag.

– Sp-folk vil kjenne seg godt igjen i det vi foreslår, men vi har også utviklet politikken. En av hovedlinjene framover blir kamp mot unødvendig og sentralisert byråkratisering. Og rapporteringshysteriet som rir det norske samfunnet som en mare, sier Borten Moe.

– Under Høyre/Frp-regjeringen har statsbyråkratiet fortsatt å vokse uhemmet, og det brukes hele tiden unødvendig mye tid både i offentlig og privat sektor på å dokumentere at vi ikke gjør feil. Denne styringsfilosofien må vi komme til livs. Jeg vil ha ny ledelse basert på tillit til dem som faktisk gjør jobben. I offentlig sektor må vi produsere tjenester til folk, ikke papirarbeid for kontorskuffene, presiserer Ola Borten Moe.

Borten Moe går også til frontalangrep på regjeringens omfattende sentralisering, som merkes på nesten alle samfunnsområder.

– Aldri før har så mye blitt sentralisert til storbyene og spesielt til Oslo. Når vi går inn i 2017-valgkampen blir det som forkjemper for hele det langstrakte, kronglete og vakre landet vårt. Både makt, velferdstjenester, næringsliv og arbeidsplasser skal ha gode kår i hele landet.

Programkomiteen har også samlet seg om et forslag om å gi skattelette til lavtlønte som er i arbeid eller som driver næring. – Dette skal være et håndslag til dem som tjener under 300 000 kr. Det kommer til å gjøre det mer attraktivt å komme seg over fra stønad til lønnsarbeid. Regjeringen har gitt mye til dem som har mest fra før, og lite til dem som tjener minst. Vi vil snu på flisa og styrke arbeidslinja med dette skattefradraget, sier Borten Moe.

Borten Moe mener det nye programmet kan beskrives som «Senterpartiet classic». De har hatt slagordet «Nei til kontorstyre og skjemavelde» siden 1960-tallet, og minner om at antibyråkratiseringen er en del av partiets kjernetenkning. – Vi tar også til orde for en sterk satsing på lokaldemokrati og kommunesektoren, en mer offensiv næringspolitikk som vil bygge opp de norske verdikjedene, ikke minst i grønn sektor. Dessuten prioriterer vi en stor satsing på folkehelse og en desentralisert helsesektor, sier Borten Moe.

– Vi konstaterer også at Senterpartiets politikk når det gjelder EU og EØS blir stadig mer aktuell. EU sliter med stadig større problemer, og næringslivet og arbeidsplassene i Norge nyter godt av at vi har en selvstendig valuta, ikke Euro. Men det kanskje viktigste spørsmålet nå er hvordan Norge skal forholde seg til Brexit. Her må regjeringen komme seg opp av senga og invitere Storbritannia inn i EFTA.

– Dette programmet vil være et nyttig redskap både i valgkampen mot sittende regjering, og i kommende regjeringsforhandlinger med Ap. Vi er det eneste partiet i Norge som kan konkurrere med Ap når det gjelder styringstradisjoner. Ap skal få merke at det er et vitalt og skarpskodd Sp som stiller til regjeringsforhandlinger høsten 2017. Uten oss blir det ingen ny regjering, presiserer Ola Borten Moe.