Meny
Bli medlem

Dialogmøte om kunnskap- og kompteanse hos NHO

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
NHO Vestfold inviterte til samtale og debatt om samarbeid skole og arbeidsliv i ei stor byggebrakke hos entreprenørfirmaet Wegger og Karlsvik. Næringslivet, studiesektoren og politikerne møtte opp

 

NHO ønsket velkommen til valgkamparrangement og dialogmøte i byggebrakka til Wegger og Kvalsvik ved prosjektet "Sjøfront" på Kaldnes i Tønsberg. Ordstyrer og møteleder Per Eitrem, som er næringslivskoordinator ved Thor Heyerdahl videregående skole ledet dialogen. Bedriftsledere, bransjerepresentanter og politikernes spørsmål diskuterte det helhetlige opplæringsløpet, samarbeid skole/arbeidsliv, jobben med å skaffe flere lærebedrifter og gjennomføring, tilpasset opplæring og behovet for utvidet rett til videregående opplæring.

Kathrine Kleveland syntes det var moro å representere Senterpartiet som vil gjøre undervisningen mer praktisk og mer tilrettelagt for flere enn de med rent akademiske evner, og har god politikk på dette.

Hun trakk fram en skole der Senterpartiet har foreslått en time ekstra fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, og ønsker organisert skolemat fordi det gir sosial utjevning, økt trivsel, økt konsentrasjon og dermed bedre resultater. Senterpartiet har innført arbeidslivsfag i u-skolen (mini yrkesfag) og valgfag i ungdomsskolen.

Kathrine Kleveland nevnte også vekslingsmodellen som altfor skoler og fylker tilbyr. Det vil si at elevene veksler mellom å gå i skole og jobbe gjennom alle fire åra.

Senterpartiet ønsker at fylkeskommunene skal ha ansvar for elevene/lærlingen alle fire åra slik at flere kan gjennomføre læretida si. Senterpartiet har lagt fram forslag for Stortinget om å fjerne ordet «sammenhengende» i opplæringsloven slik at elevene kan gjøre ferdig skolen sin uten å måtte vente på voksenretten når de blir 25 år.

Vestfold Senterparti vil ha flere læringplasser. Senterpartiet har i alle år har tatt til orde for å gjøre undervisningen mer praktisk og mer tilrettelagt for flere enn de med rent akademiske evner.

det var interessant å høre de ulike inngangene til temaene. Fylkets utdanningsdireektør Øyvind Sørensen avsluttet med bla å si at 2,8% av elevene i VGS slutta i Vestfold i fjor, noe som er lavere tall enn før.