Meny
Bli medlem

Dille og Furunes valgt som nye nestledere

Sist endret: 27.09.2020
På Senterpartiet i Nord-Trøndelag sitt fylkesårsmøte i Namsos 16.2.13 ble Randi Dille, Namsos, valgt som ny 1. nestleder og Kari Anita Furunes, Meråker, valgt som ny 2. nestleder. Randi Dille overtar som første nestleder etter Marit Arnstad som ikke ønsket gjenvalg. Dille var 2. nestleder fram til fylkesårsmøtet.

Fylkesleder Tomas Iver Hallem er ikke på valg i år.  Som ny studieleder ble Hege Nordheim-Viken, Høylandet, valgt etter at Arnodd Lillemark ikke ønsket gjenvalg. Alf Magnar Reberg, Levanger, ble valgt som nytt styremedlem etter Espen Lauritzen som heller ikke ønsket gjenvalg.

Det nye styret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag er:

Leder: Tomas Iver Hallem (valgt for 2 år i 2012)
1. nestleder for 2 år: Randi Dille, Ny (2. nestleder siden 2009)     
2. nestleder for 2 år: Kari Anita Furunes, Ny
Studieleder for 1 år: Hege Nordheim-Viken, Ny
Styremedlem for 2 år: Alf Magnar Reberg, Ny
Styremedlemmer: Lillian Hatling (valgt for 2 år i 2012)
                                  Johan Petter Skogseth (valgt for 2 år i 2012)

Varamedlemmer for 1 år:          
Hans Oskar Devik, Ny

Marit Voll, Gjenvalg
Kjartan Tørum, Gjenvalg 
Ida Stuberg, Ny