Meny
Bli medlem

Distriktene nok en gang taperne

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen har kuttet næringsstøtte til distriktene med 30%, eller 750 millioner kroner, på to år. I tillegg må kommuner med lav vekst og befolkningsnedgang betale hele regningen for at regjeringen nå øker vekstkommunetilskuddet fra 60 til 400 millioner kroner.

 

Regjeringen har kuttet næringsstøtte til distriktene med 30%, eller 750 millioner kroner, på to år.  I tillegg må kommuner med lav vekst og befolkningsnedgang betale hele regningen for at regjeringen nå øker vekstkommunetilskuddet fra 60 til 400 millioner kroner.  Dette skjer innenfor en budsjettramme som samlet sett har sterk økning  og derfor kunne gitt rom for å styrke prioriterte områder uten å ta fra andre, og fra før svake, områder.

- Jeg er skuffet og indignert over at regjeringen så totalt mangler ambisjoner på vegne av alle deler av landet.  Dette er ikke et budsjett som tar hele landet i bruk. Budsjettet legger opp til de fra før svakere stilte deler av landet skal betale regningen for ny innsats i de fra før sterkere stilte deler, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

Økningene i samlet ramme til kommune øker langt mindre enn under den rød-grønne regjeringen.  Mens Stoltenberg-regjeringen i 2013 la fram et budsjettforslag med økning på 5,8%, er økningen nå nede på 1,8.  Likevel pålegges kommunene en rekke nye oppgaver som skal dekkes innenfor budsjettrammen. 

- For næringslivet i distriktene er budsjettet en stor nedtur.  Igjen kutter regjeringen i de regionale utviklingsmidlene.  Fylkenes samarbeid med Innovasjon Norge om å støtte opp under gründere og ny næringsvirksomhet, vil kunne stoppe opp.  Dette er dramatisk, sier Heidi Greni, som ser Næringsdepartementets forslag om å legge ned de fleste regionkontorene i Innovasjon Norge i sammenheng med regjeringens kutt i distriktsmidler.