Meny
Bli medlem

? Distriktsfylker må betale prisen for feil i statens inntektssystem

Sist endret: 27.09.2020
? Det er trist at regjeringen ikke stiller opp for næringslivet i distriktsfylkene med særlig høye transportkostnader, sier Willfred Nordlund (møtende vararepresentant) i helgens budsjettdebatt i Stortinget.
 
 
 

– Det er trist at regjeringen ikke stiller opp for næringslivet i distriktsfylkene med særlig høye  transportkostnader. Gjennom å gi fylkene rettmessig kompensasjon for kostnadene gjennom inntektssystemet, ville både fylkeskommunen og næringslivet i disse fylkene stått bedre rustet for framtida, sa Willfred Nordlund (møtende vararepresentant) i helgens budsjettdebatt i Stortinget.
 
Nordlund viste til at regjeringen ikke har gjort jobben de lovet, da de la fram forslag til nye nøkler for fordeling av budsjettmidler i inntektssystemet for fylkeskommunene. Da de nye kostnadsnøklene ble lagt fram i 2014, ble det klart at regjeringen baserte store endringer på dårlig faktagrunnlag. Spesielt ble kostnadene til båt- og ferjedrift undervurdert. Regjeringen lovte å komme tilbake med nye sektornøkler i statsbudsjettet 2015, men dette har ennå ikke skjedd.
 
Nordlund brukte sitt eget fylke, Nordland, som eksempel. Her er han fylkesråd for samferdsel og møter daglig de utfordringene som et omfattende båt- og fergetilbud fører med seg.
 
– Nordland er et av fylkene som leverer det regjeringen sier den vil legge til rette for, nemlig vekst. Næringslivet i fylket omsetter for et tresifret milliardbeløp, og prognosene for framtidig vekst er blant de sterkeste i landet. Skal denne veksten realiseres må vi settes i stand til å oppgradere og vedlikeholde samferdselsnettet, sa Nordlund i debatten. Han minnet om at flere andre fylker på Vestlandet og i Nord-Norge deler Nordlands utfordringer på feltet: Sogn- og Fjordane, Møre og Romsdal, Finnmark og Troms.
 
Nordlund viste til at Senterpartiet foreslo utsettelse av innføringen av nye kostnadsnøkler med ett år slik at det kunne gjennomføres kvalitetssikring av de ulike faktorene og en høring i berørte fylkeskommuner. Dette ble avvist av stortingsflertallet. Han sa han trodde flere angrer på at de ikke fulgte Senterpartiets råd når de nå ser hvor dårlig grunnlag vedtaket i 2014 ble gjort på.
 
– Jeg er lite imponert over statsråd Sanners svar til meg i debatten. Han brukte sitt innlegg til å vise til hvor lenge det er siden forrige endring i kostnadsnøklene ble gjennomført, og unnlot å forsvare de endringer han sjøl har gjennomført. Det er innholdet i kostnadsnøklene vi trenger å diskutere, ikke hva som kunne vært gjort for mange år siden av andre, avslutter Willfred Nordlund.