Meny
Bli medlem

Distriktspolitikk er viktig

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Det handler om å få verdier ut på markedet og at folk kan pendle og bo i hele fylket. Uten å bekymre seg om rasfare, stengte veier og svake veg skuldre. Vi må stå på samlet for å få mer distriktspolitikk for framtiden.

Senterpartiet vil ha levende bygder, grønne byer og små forskjeller. Økonomiplanen og budsjettet er er redskap for å ta skritt i den retninga vi ønsker å gå. Det er et redskap for å skape det Nordlandssamfunnet vi ønsker. Derfor er det så ergerlig å komme i en situasjon hvor vi må rykke tre skritt tilbake, på grunn av at regjeringas tar fra nord og gir til sør.

Det er også surrealistisk å oppdage at Høyre i Nordland forsvare dette. Det virker som om Høyres fotsoldater i nord syns det er helt greit at distriktsfylker som Nordland og Sogn og Fjordland til sammen mister 567 millioner, mens Oslo og Rogaland får over en milliard?

Mer distriktspolitikk betyr en økt verdiskaping på 20 milliarder i 2040, ifølge NHO. Og jeg vil sitere Ann Kristin Edvardsen i NHO: Dette handler om å få verdier ut på markedet og at folk kan pendle og bo i hele regionen. Uten å bekymre seg om rasfare, stengte veger og svake vegskuldre. Vi må stå samlet i denne prioritering i dag for å få dette klart for framtiden.

Jeg har full forståelse for at ikke alle representanter her har lest Senterpartiets alternative budsjett. Senterpartiet vil gjeninnføre og styrke en rekke ordninger som regjeringa har kuttet eller fjernet helt. Senterpartiet alternative budsjett er en satsing på 10 milliarder utover regjeringas budsjett på desentralisering og livskraft.

Senterpartiet ønsker å øke rammen for regionale utviklingsmidler, og fordele etter de nøkler som ble brukt i 2014, før endringen. Det gjelder rammetilskudd til kommuner og fylker. Og tilskudd for økt bruk av tre og boligbygging i distriktene.

 

Senterpartiet vil sloss for mer distriktspolitikk. Det vil gagne alle i Nordlandssamfunnet, også i alle byene, i Bodø, i Rana, i Narvik.

Senterpartiet er fornøyd med å være med å legge fram en økonomiplan og et budsjett som er ansvarlig i forhold til de utfordringene Nordland står over.

Vi er fornøyd med at det innenfor stramme rammer er funnet plass til å realiser viktige saker i den politiske plattformen vi styrer Nordland etter. Vi er glad for å satse på yrkesfag, lærlinger og fylkeskommunens ambisjon om at skoletilbud i Nordland skal være tilpasset arbeidslivets behov. Og vi er fornøyde med å satse på landbruksskolene. Ny fjøs i Vefsn og ny sjanse for Kleiva er gladsaker for Senterpartiet.

Barn og unge skal vektlegges som målgruppe i alt fylkeskommunalt arbeid. Barn og unge er framtida for fylket :)

Framtida er viktig. Derfor må jeg trekke noen tråder til fortida. Senterpartiet er ikke fornøyd med beslutningen om å endre fordelingsnøkler i 2014. Senterpartiet avvist regjeringas nye modell for ny fordeling av rammeoverføring til fylkeskommunene fordi kriteriene var for dårlig utredet. De nye økonomiske nøklene svekker Nord-Norge. Regjeringas grep gir 284 millioner mindre i år 2020. Omfordelinga kan ikke begrunnes faglig, blant annet i forhold til fylkets båt -og fergedrift.

Regional utvikling er viktig, for verdiskaping og attraktive lokalsamfunn. Vi treng innovasjon. Vi treng å satse på industri, sjømat og opplevelsesbasert reiseliv. Derfor er det sterkt beklagelig at det   kuttes sterkt fra regjeringa her også.

Nå er et sikkert noen som ergrer seg veldig fordi jeg legger vekt på statsbudsjettet og alternative statsbudsjett. Men for fylkeskommunal drift er dette viktig. Størsteparten av inntektene til fylkeskommunen kommer over statsbudsjettet. Senterpartiet ville tilgodesett Nordland 108 millioner mer til regional utvikling.

Når Senterpartiet vil bruke meir penger til Nordland, er det fordi vi ønsker velferdsgoder nær folk og fordi nasjonen Norge trenger å investere der verdiene skapes. Mer distriktspolitikk = mer verdiskaping i nord!

Enten regjeringa skal finansier skattelette til de rikeste, drive såkalt omstilling, eller innføre usikre klimatiltak som flyseteavgift, så har velferd og næringsliv i Nord-Norge vært regjeringas salderingspost. Noen sier at dette ikke er sant. Men en flytur mellom Bodø -Tromsø t/r vil få en ekstraskatt på 160 kr. Og du kan ikke ta toget. En flytur Oslo- Bangkok blir halvparten. 80 kr.

Jeg skal innrømme at vi fra Senterpartiet kanskje er de som roper høyest om den omfordelinga fra nord til sør. Vi syns ikke det er riktig å ta ressurser fra nord for å gi til Oslo og Rogaland. Vi vil ha verdiskaping i hele landet. Men vi vil være en konstruktiv deltaker i et tverrpolitisk samarbeid for å finne gode og langsiktige løsninger for å øke Nordlands andel av rammetilskuddene.

Vi sloss for verdiskapinga i nord!

Denne sutringa det mases om... Hvem er det egentlig som snakker om sutring? Faktisk er det Høyre som stadig setter søkelys på sutring. Vi sutrer ikke, vi sloss for verdiskapinga i nord!

Dette er Gruppeleder Siv Mossleth' innlegg under Budsjettdebatten på Fylkestinget 10. des. 2015.