Meny
Bli medlem

Dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold NÅ!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Vestfold Senterparti krever at det fullføres dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold så snart som mulig!

 

Dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold NÅ.

Vestfold Senterparti krever at det fullføres dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold så snart som mulig!

Enkeltsporet gjennom Søndre Vestfold er den viktigste flaskehalsen som hindrer effektiv Intercity forbindelse til Grenland og viderekobling til Sørlandsbanen. Ifølge forrige NTP skulle dobbeltsporet sør for Tønsberg bygges innen 2026, dvs. i den planperioden som nytt forslag til NTP gjelder for (2018-2029).

 

Det er viktig å understreke hvor viktig dette er for innbyggere både i Vestfold, Telemark og etter hvert Agderfylkene. Dette berører flere hundre tusen mennesker og er av avgjørende betydning for næringslivet og arbeidsmarkedet i regionen(e). Utsettelse av jernbaneutbygging på strekningen Tønsberg – Larvik vil også lamme mye av arealplanleggingen på denne strekningen.

 

Inter City-aksen Oslo-Skien er et eksempel på en strekning hvor tog kan utkonkurrere bil og tungtransport. Også i et klimaperspektiv er det viktig å få fart på utbygginga av dobbeltspor på hele Intercity strekningen. I dag foretrekker mange å kjøre bil på strekningen fordi tar det vesentlig lenger tid med tog enn med bil. Utbygging av et hurtig og fleksibelt tilbud med moderne dobbeltspor på strekningen kan bidra til store endringer i dette reisemønsteret.

 

Vestfold Senterparti krever at planene om dobbeltspor gjennom Søndre Vestfold må forseres i stedet for å utsettes. Det er viktig både for å høste gevinstene av investeringene på Eidangerparsellen og nord for Tønsberg, og for å holde framdrift på intercity til Skien. Vestfold Senterparti vil derfor jobbe for høyest mulig prioritet på denne strekningen i ny NTP.