Meny
Bli medlem

Dødsliste over lensmannskontorene

Sist endret: 27.09.2020
Politimestrene la 15/12 frem lister over hvilke tjenestesteder som de mener ikke har livets rett. Sps justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, er kraftig provosert over det hun mener er en rasering av nærpolitiet.
 
 
Landets politimestre la 15. desember frem lister over hvilke tjenestesteder som de mener ikke har livets rett. Dette er gjort på bestilling fra stortingsflertallet, som stemte for en politireform der antall politistasjoner og lensmannskontor skulle reduseres. Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, er kraftig provosert over det hun mener er en rasering av nærpolitiet.
 
- Stortinget skulle i aldri stemt for denne sentraliseringsreformen. Stortinget skulle heller ikke latt Politidirektoratet stå for både gjennomføring og resultat, og på den måten unngå at de vanskelige avgjørelsene fattes politisk. Nå ser vi konsekvensene av denne ansvarsfraskrivelsen, mener Klinge.
 
Senterpartiet stemte mot politireformen da den ble vedtatt på Stortinget. Partiet fremmet også forslag om at det var Stortinget som skulle ha det siste ordet i denne saken, men ble nedstemt av et stort flertall som ville at Politidirektoratet skulle fatte den endelige beslutningen.
 
- Reformen som ble vedtatt i Stortinget gikk i utgangspunktet for langt i retning av sentralisering, men i det minste hadde Stortinget lagt føringer som gikk ut på at det skulle være lokal medbestemmelse, og det skulle være visse krav til innholdet i polititjenestene. Den reformen som nå gjennomføres er enda verre enn man kunne frykte. Lokaldemokratiet har blitt fullstendig overkjørt. Deltakelse har blitt byttet ut med splitt og hersk-taktikker. Konklusjonen var gitt i forkant, og kommunene har blitt satt opp mot hverandre. Det er ikke slik vi skaper et politi som kan sørge for trygghet for innbyggerne i Norge, mener Klinge.
 
Hun er spesielt provosert over at Politidirektoratet og politimestrene har lagt til grunn et mye lavere krav til tjenester og åpningstider ved kontorene enn det Stortinget la opp til.
 
- Jeg er redd for at mange av de kontorene som nå ble «reddet» i denne runden kun lever på lånt tid. Det var jo nettopp kontor som har bare 2-3 dagers åpningstid som ble brukt for å begrunne at lensmannskontor måtte legges ned. Dersom det nå er slik at man opprettholder kontorer som likevel skal ha begrenset åpningstid og få oppgaver kun for å nå minstekravet til Stortinget om 210 tjenestesteder, så er det bare et spørsmål om tid før noen mener at også disse kontorene må legges ned. Med denne reformen undergraves tryggheten i lokalsamfunnene, advarer justispolitikeren.
 
- Nå har vi så tydelig sett at Politidirektoratet ikke har fulgt de føringer som Stortinget har lagt. Jeg mener at de har brukt opp sin sjanse, og jeg arbeider nå med å få denne saken opp i Stortinget igjen, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.