Meny
Bli medlem

Dokumenterer regjeringens sentralisering i ny statusrapport

Sist endret: 27.09.2020
Etter valget i 2013 fikk Norge en ny regjering. Dette har medført en klar dreining i politikken på mange samfunnsområder. Ambisjonen med denne statusrapporten er å synliggjøre hvordan den blåblå regjeringen fører en politikk som bidrar til kraftig sentralisering.

Som oftest henter regjeringen støtte fra Venstre og KrF til å gjennomføre disse samfunnsendringene – i noen tilfeller fra Ap. I rapporten fra Senterpartiets stortingsgruppe tar man for seg de viktigste sentraliseringsområdene og vurderer alvorlighetsgraden i det som skjer ved hjelp av varseltrekanter (fra én til fem).

Senterpartiets politikk er også synliggjort hva som er våre alternativer. Du kan lese hele rapporten her:

«Sentraliseringsoffensiven 2013 –2015 – en statusrapport fra Senterpartiet»

«– Problemet i politisk debatt er at det blir mange deldebatter. Vi glemmer helheten, og hva den fører til. Derfor har vi ønsket å vise den totale effekten og analysene av konsekvensene i ett dokument», sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han i dag presenterte statusrapporten i avisa Nationen.

Samtidig har regjeringspartiene skjønt én ting – sentraliseringspolitikk utløser massive motkrefter.  Derfor pakker de sine reformer inn i ord som gir inntrykk av at man er opptatt av det lokale tjenestetilbudet. Ord som «nærpoliti»- og «lokaldemokrati»-reform blir flittig brukt av regjeringspartiene. Men konsekvensen av det de gjør blir det stikk motsatte. I statusrapporten vises konkrete eksempler som synliggjør dette, skriver Sp’s sekretariatsleder på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik, i innledningen.

– Senterpartiet møtes ofte med argumenter som at vi er umoderne, bakstreverske og alltid sier «nei». Slik snakker politikere som har dårlige argumenter for sin sentraliseringsiver.

– Selvsagt sier Senterpartiet «nei» når regjeringen presenterer dårlige forslag som gir mange innbyggere i landet et forringet tjenestetilbud, som vil svekke den lokale beredskapen og fjerne arbeidsplasser fra lokalsamfunnene, skriver Gjelsvik.

Les/last ned rapporten HER