Meny

Dombås får skole

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Fylkestinget har i dag vedtatt å legge ned den videregående skolen på Hjerleid. I stedet skal det etableres et videregående skoletilbud på Dombås.

Det videregående skoletilbudet sto på på dagsorden for fylkespolitikerne i dag.

Senterpartiet gikk, som del av flertallet, inn for å legge ned den videregående skolen på Hjerleid, men vil samtidig ha en treårig videregående skole på Dombås. 
 
Det skal utredes både ett- og treårig tilbud innen studiespesialisering. Vi ønsker at det skal være treårig, sier Sps gruppeleder, Aud Hove. 
 
- Vi vil at ungdommer fra Lesja og Dovre skal ha samme mulighet som ungdommer i resten av fylket til å velge om de ønsker å gå på en skole i rimelig reiseavstand fra hjemme, eller om de vil flytte på hybel eller bruke timevis på buss. 
 
Les mer om saken på Oppland fylkeskommune sine hjemmesider:
 
 
Fylkestinget gikk også inn for å fordele utdanningsprogrammene fra Mesna videregående skole mellom Lillehammer og Vargstad. Det gjelder også påbygging til generell studiekompetanse, både ett- og halvårig. Det har vært mye diskusjon på forhånd om hvorvidt dette tilbudet burde legges til Gausdal videregående, der det er ledig kapasitet.
 
Senterpartiet og flertallet poengterte at fylkeskommunen aktivt skal jobbe for å utnytte kapasiteten ved Gausdal vidaregåande skule.
 
- Med fritt skolevalg er det en utfordring å investere i bygg, for så å ikke få nok elever som kan bruke dem. Vi må jobbe videre for at skolene ikke skal utkonkurrere men utfylle hverandre. Vi må ha en dimensjonering på utdanningsprogrammene som ikke setter skolane opp mot hveandre, sier Aud Hove.  
 
Les mer om saken på Oppland fylkeskommune sine hjemmesider: