Meny

Dør til dør med grantrær

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
5. juni er miljødagen. Gausdal Sp markerer dagen med å gå fra dør til dør med granplanter. Med seg har de andrekandidat til stortingsvalget for Oppland Sp, Ivar Odnes, og ungdomskandidat, Gunnar Kaus.

Verdens miljødag 5. juni ble stiftet av FN i 1972 for å øke folks  bevissthet omkring miljøspørsmål. I godt over tjue år har senterbevegelsen markert dagen med aksjoner, stands og annen aktivitet på  grasrotplan for å spre informasjon om miljø og bærekraftig  utvikling. Gausdal Sp markerer dagen med dørbank og utdeling av granplanter. 

I tillegg til å dele ut granplanter vil Gausdal Sp også informere om kampanjen Think.Eat.Save, som FNs utviklingsprogram UNEP lanserer i forbindelse med årets miljødag. Kampanjens budskap er at vi må bli flinkere til å ta vare på maten, både som produsenter og forbrukere. Hvert år går om lag 1/3 av all produsert mat tapt, enten  på grunn av svinn eller fordi fullt brukbar mat blir kastet. Mat som i dag går tapt  gjennom svinn og sløsing, kunne ha brødfødd de rundt  900 millioner menneskene i verden som ikke har nok å spise. 

Gausdal Sp og stortingsvalgskandidatene håper selvfølgelig også at noen av gausdølene kan tenke seg å diskutere litt politikk på dørhella. 

Flere andre lokallag i Oppland Sp markerer også dagen. Lørdag vil lokallagene i Valdres stå på stand på Fagernes. Også der vil det bli delt ut granplanter.