Meny

Dramatisk for skole- og samferdsel i Nordland fylke

Sist endret: 16 03 2017

Regjeringens budsjettkutt vil ramme deg uansett hvor du bor i fylket. Forslaget er egnet til å gi hårløse bakoversveis. Er det dette vi må leve med i årene framover?

 

 

DRAMATISK FOR SKOLE OG SAMFERDSEL?

For ca. 3 uker siden skrev jeg en artikkel med tittel: «Nord-Norge i utforbakke».

Bakgrunnen var at den blå blå regjeringen har fått gjennom i Stortinget at fordelingsnøklene for inntektssystemet for fylkeskommunene skal endres. Dette vil få store negative konsekvenser for Nordland.

Under fylkestinget i juni ble vi orientert av fylkesråd for økonomi (H) at rammebeløpet vil bli redusert med ca. 225 mill. kr. Senere er det blitt presentert tall fra 400 – 600 mill. som reduserte inntekter/økte kostnader.  FrPs gruppeleder, Dagfinn Olsen, skriver i et leserinnlegg at det nye inntektssystemet er et mer rettferdig system. Forstå det den som kan. Men han påstår at virkninga for Nordland ikke blir så stor som fylkesrådet hevder. Dette ble gjentatt på NRK Nordland i går 4.9.

Imidlertid er det blitt spekulert i at flere videregående skoler vurderes nedlagt. Hurtigbåter, ferjeruter og bussruter vil bli gjenstand for vurdering. Det ble hevdet i NRK at det er aktuelt å avvikle Nordlandsekspressen fra Sandnessjøen til Svolvær. Det er forståelig at dette skaper bekymring og sinne.

Senterpartiet er i opposisjon både på Stortinget og i Nordland fylkesting.      

Men vi vil kjempe så godt vi kan for å utvikle Nordland og arbeide mot avviklingskrefter.

Hurtigbåtene er viktig for kysten. Nordland er mye kyst og der skapes det store verdier for oss alle. Ferjene bør heller fornyes enn avvikles. Bussene er helt nødvendig for kollektivtrafikken i fylket.

De videregående skolene inkludert landbruksskolene er grunnlaget for å utvikle kunnskap og kompetanse for framtida.

I oktober vil vi bli kjent med statsbudsjettet for 2015. Fylkesrådet vil orientere fylkestinget den 13. oktober om den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen. Først da har vi de sikre tallene.

Men ingen må være i tvil om at Høyre/Frp – regjeringa prioriterer de sentrale strøk.

Derfor er det forunderlig at vi har 4 stortingsrepresentanter fra Nordland som ser det som sin oppgave å avvikle distriktene i eget fylke. Var det dette de lovte i valgkampen?

Sp i fylkestinget vil komme med forslag for at fylkeskommunen skal ha et så effektivt apparat som mulig, som utnytter ressursene optimalt. Men vi må også arbeide mot Stortinget for å få et like godt utgangspunkt som vi har hatt under den rødgrønne regjeringa-

 

Jon Tørset, Gruppeleder for Sp i fylkestinget,