Meny
Bli medlem

Drangedal + Kragerø = u/sant

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hvordan vil framtidig Vestmar se ut om noen år? Prosessen med en ny kommunestruktur er i gang. Her blir det fylkesmannen som skal påse at fremdriftsplan blir fulgt ut i fra regjeringens intensjoner. Det vil nå bli opp til de enkelte kommunene og diskutere, vurdere og fatte vedtak for en ny kommunestruktur. Senterpartiet i Kragerø er av den oppfatning at sammenslåing skal være frivillig samt at innbyggere skal få mulighetene til å bestemme. Senterpartiet er ikke prinsipiell motstander av kommunesammenslåing. Likevel er frivillighet og lokalt styrte prosesser et krav fra oss, fordi vi mener det gir oss de beste løsningene over tid.

Om to kommuner ønsker en sammenslåing og den tredje kommune ikke ønsker det vil regjerende komme til å tvinge den kommunen som ikke ønsker dette. Kan vi i Vestmar regionen godta slikt? Senterpartiet ønsker ikke at statsminister Solberg skal overkjøre lokaldemokratiet. Senterpartiet mener at den lokale utredningen må være grundige og faktabasert for så å danne grunnlag for lokalt folkeavstemning. Om vi ikke får folkeavstemning bør befolkningen i det minste delta i utredningen av konsekvenser før avgjørelser tas.