Meny

E18 trenger tilførselsvei

Sist endret: 16.03.2017
Trafikkulykker, 50- og 60-soner, trafikk i alle retninger, køer og redusert framkommelighet på E18 skal bort med ny E18. Derfor har vi i alle instanser jobbet for en raskest mulig planlegging av ny E18 Tvedestrand ? Arendal. Skal vi få til en god løsning er vi imidlertid avhengig av tilførselsveier, og en tilførselsvei som avlaster det allerede sprengte lokalveinettet i Arendal.

 

Den såkalte ”bymarka” i Arendal har plutselig blitt en het potet, og hele to aksjonsgrupper er dannet. Der har man klaget på at planleggingen av vei går for fort (?!?) og frykter at en tilførselsvei vil kunne ødelegge turområdet.

For det første mener jeg det er positivt at vi snart setter Norgesrekord i hurtig planlegging. Det har min farmor, min far og også meg selv ventet lenge nok på. For det andre tror jeg at å øke tilgjengeligheten til ”bymarka” vil føre til flere, - og ikke færre, turfolk. Det er ikke slik at vi mangler skogsområder i Aust-Agder, snarere tvert i mot. Statens Vegvesen og andre kan også vise til at såkalte inngrepsfrie områder blir mer brukt til friluftsliv etter inngrepet. Det er bra folk engasjerer seg for grønne verdier, men ny vei vil innebære konsekvenser for noen. Hvor store og for hvem blir derfor spørsmålet.

Jeg mener det er viktig med grønne og tilgjengelige områder i hele Arendal. Det er viktig i boligfelt og sentrumsområder, og det er en viktig kvalitet for oss som er bosatt mer landlig. Jeg klarer likevel ikke å fri meg fra tanken at det er viktigere å ta hensyn til de som mister hus og grunn eller får veien tettere innpå seg, enn bymarka. Når trafikken på kystveien fortrenges inn i boligfeltene og skaper farlige situasjoner for skolebarn, viser dette hvor viktig det er å få en god tilførselsvei. Det haster!

 

Kåre Gunnar Fløystad

Stortingskandidat Aust-Agder Senterparti