Meny
Bli medlem

Effektivitet og kvalitet

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Inge Høyen, Svelvik Senterpartis ordførerkandidat skriver at Svelvik følge kommunebarometeret 2015 ligger helt i tet-sjiktet blant alle landets kommune når det gjelder effektiv drift, men stiller spørsmål om hva det har å si for kvaliteten.

Svelvik kommune har i dag en svært effektiv drift. Ifølge kommunebarometeret 2015 ligger vi helt i tet-sjiktet blant alle landets kommuner! Og med bakgrunn i vår økonomiske stilling må vi fortsatt satse på effektivitet i årene framover.

Samtidig må vi aldri glemme at denne medaljen også har en bakside – nemlig kvaliteten i tjenestene. Enten vi snakker barnehage, skole, hjemmesykepleie eller institusjonstjenestene, så handler det om å gi et godt tilbud til den enkelte.

Videre handler det om arbeidsvilkårene og –miljøet til våre ansatte. Endringene kommer i dag raskere enn før, og vi må omstille og tilpasse oss i takt med dette. Derfor er trivsel og motivasjon på jobben helt vesentlig for at vi skal lykkes. Da er det viktig å involvere våre ansatte,  dra nytte av deres kompetanse, stimulere til kompetanseutvikling og gi rom for aktiv deltakelse i utviklingen av tjenestene.

Vår kanskje største utfordring i årene framover, er at vi, i likhet med landet for øvrig, får en sterk økning i antall eldre. Dette vil kreve at vi gradvis må styrke ressursene til pleie- og omsorgssektoren. Siden vi ikke kan forvente å få friske penger utenfra til dette, må dette skje ved at vi makter å fristille midler innenfor vår egen totale virksomhet.

 Dessuten må vi huske på at eldre ikke er en homogen gruppe med like behov og ønsker -  tvert imot.  Derfor ønsker jeg meg mest mulig «skreddersøm», dvs. at tilbudet tilpasses den enkeltes livssituasjon så langt det er praktisk mulig å få til. Det skal være både trygt og godt og bli gammel i Svelvik!