Meny
Bli medlem

Eggesvik: - Hjelp barn utsatt for overgrep og hev strafferammene for sedelighetsforbrytelser

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Mediebildet domineres i disse dager av den grufulle saken Bergens-politiet har rullet opp hvor 51 er pågrepet, og siktet for overtredelse av en rekke sedelighetsparagrafer. For normale mennesker strekker ikke fantasien til for å kunne sette seg inn i hva disse personene har begått av udåder i inn- og utland, skriver fylkesleder Svein Eggesvik.

Majoriteten av de pågrepne er vel tilpassede samfunnsborgere med god utdanning- og gode jobber. Hva får dem til å begå slike usmakelige handlinger mot vergeløse barn som ikke kan motsette seg mot å bli misbrukt?  Det er selvsagt sammensatte årsaker, og forklaringer på det, men ingen akseptable. Noen roper på dødsstraff, andre på at de må sperres inne på livstid. Noe må i hvert fall gjøres, skal man få bukt med uvesenet.

Det synes nærliggende å tro at de som pågripes, fengsles og dømmes får for korte straffer når soningen ikke virker avskrekkende nok på dem. Ja, for blant de 51 arresterte befinner det seg overgripere som er dømt flere ganger tidligere. Hvis ikke Påtalemyndigheten tar dette på alvor, må det politiske Norge på banen og ta affære. Arbeide med å få til en betydelig økning av strafferammen for overgrep mot barn må tas tak i nå.

Å utsette barn for overgrep slik vi har fått beskrevet i media de siste dagene, er utilgivelig. Viktigst er barna. Derfor må de beskyttes på best mulig måte. Viktige tiltak for dem er da etablering av overgrepsmottak på legevaktene og sykehusene, styrke krisesentrenes økonomi, fjerne innsynsretten til barnevernet og lære opp ansatte i helsevesenet og skolesektoren til å håndtere disse situasjonene best mulig.

Som leder for Nordland Senterparti oppfordrer jeg alle til å ta et personlig ansvar for å hjelpe og beskytte alle barn som er utsatt for overgrep og vold. Det er vår jobb å hjelpe dem.

 

 

Svein Eggesvik

 

Leder Nordland Senterparti