Meny
Bli medlem

Eiendomsskatt i HjartdaL

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det har kommet mange og sterke reaksjoner på taksering av eiendommene i Hjartdal kommune de siste ukene. Nå kommer tilbakemeldingene fra næringsdrivende og andre med bygninger, bolig og hytte i Hjartdal. De forteller alle om den negative virkningen som høy taksering og skattelegging kan få ? ikke bare for den enkelte eier men også for kommunen. Har kommunen råd til å ta kvelertak på de personene som arbeider for å skape arbeidsplasser og inntekt i Hjartdal?, spør Trine Kahrs i Sp.

Flertallet i kommunestyret (les Ap) vedtok å innføre eiendomsskatt i Hjartdal kommune, mot stemmene til Sp og Krf. I brevs form har Sp levert et forslag om fritak fra eiendomsskatt på verneverdige/gamle bygninger. Samtidig ble det foreslått fritak for eiendomsskatt for en periode for nybygde bolighus i kommunen. Dette for å stimulere til innflytting/tilbakeflytting til Hjartdal. Vi venter at denne saken snarest vil komme til behandling i kommunestyret.

Tuddal Høyfjellshotell er både en bedrift og et kulturhistorisk bygg i tillegg til å være et reisemål og «skrytebygg» i Hjartdal. Jeg mener det må være i kommunens interesse å støtte opp om de som er villige til å satse for å skape arbeidsplasser og aktivitet i kommunen.  Ordføreren og administrasjonen må vise ydmykhet og forståelse for de argumentene som skattebetalerne har kommet med i denne saken. Noen ganger må en kunne vedkjenne at det er gjort en feilvurdering og ha mot nok til å rette opp feilen.