Meny

Eiendomsskatten må forbli i kommunene

I det siste er det slått til lyd for at Eiendomsskatten skal overlates til staten. Det er Senterpartiet helt i mot. I et forslag til Fylkesrådet går Sp inn for at midlene skal forbli i kommunene. Alternativet er en alvorlig svekking av kommunenes handlefrihet, og en reduksjon av lokaldemokratiet påstår vi.

 

 

 

 

 

 

Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatt

 

 

I NOU  2014:13 (Scheel-utvalget) Kap. 12.10.1 reiser utvalget spørsmål om eiendomsskatten bør gjøres statlig? Utvalget skriver bl.a.:

«Behovet for å sikre en rimelig skattebelastning tilsier enten en overgang til statlig eiendomsskatt, eller en bedre koordinering av regler mellom stat- og kommune.»

 Nordland Fylkesting vil videreføre nåværende ordning der kommunene kan utligne eiendomsskatten.

En eventuell overgang til statlig eiendomsskatt, vil overføre omlag 9 milliarder kroner fra kommunesektoren, til staten. Det medfører en drastisk forverring av kommuneøkonomien. For Senterpartiet er det lokale selvstyre en viktig del av demokratiet.

 

Jon Tørset
Gruppeleder