Meny
Bli medlem

Eiere av gardsvarmeanlegg er svært fornøyde

Sist endret: 27.09.2020
Kåre Gunnar Fløystad har i sin masteroppgave ved UMB undersøkt 300 gardsvarmeanlegg støttet av Innovasjon Norges bioenergiprogram. Eierne opplever at investeringen har bedret gårdens driftsresultat, og at lønnsomheten god.

-Det er godt å se at lokale ressurser i form av kortreist bioenergi kan tas i bruk i den totale varmeforsyningen på gårdsbruk. Fornøyde brukere og reduksjon i kostnader gir et bidrag til økt lønnsomhet i drifta, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Eierne opplever at investeringen har bedret gårdens driftsresultat, og totalt sett er lønnsomheten god.  Den viktigste motivasjonen for å investere er lavere energikostnad, men også et ønske om å øke komforten for folk og dyr på gården.  I tillegg er miljøvennlig drift en viktig motivasjonsfaktor for å bygge gardsvarmeanlegg.

- Undersøkelsen er med på å dokumentere at departementets mål med bioenergisatsingen har gitt resultater i form av økt verdiskaping, og at miljøvennlig drift er viktig for bøndene, sier Slagsvold Vedum.

Lønnsomme anlegg
Effektundersøkelsen er gjennomført som en masteroppgave ved UMB, og den har kartlagt varmeproduksjon, økonomiske resultater, brensel og anleggsutforming.

Lønnsomheten i investeringene for gårdsvarmeanlegg varierer avhengig av hva slags anlegg og hvilken varmeproduksjon man har, men totalt sett viste Fløystads lønnsomhetsberegninger en varmekostnad på 55 øre/kWh når drift, brensel og investeringskostnader var medregnet.

Har du planer om å produsere bioenergi på landbrukseiendommen din? Gjennom Bioenergiprogrammet gir Innovasjon Norge tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.