Meny
Bli medlem

Ekstraordinært landsmøte i Sp 7. april

Sist endret: 27.09.2020
Bakgrunnen for det ekstraordinære landsmøtet er at Senterpartileiar Liv Signe Navarsete på Kongsbergkonferansen 11. januar sa at ho var innstilt på å gje stafettpinnen vidare til den som landsmøtet meiner er best eigna til å overta. Møtet startar kl 12.00.

 

 

Eit einstemmig sentralstyre vedtok så på møte 14. januar å stilla seg bak partileder Liv Signe Navarsete sitt råd om å kalla inn til ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet.  Sentralstyret vedtok at dei ville gje organisasjonen høve til å gjennomføra ein open og demokratisk prosess på fritt grunnlag, og derfor stilte heile sentralstyret sine plassar til disposisjon.

Delegatrekord

På landsmøtet i 2013 ble det fattet vedtak om omfattende vedtektsendringer for sammensetning av landsmøtet og valg av utsendinger. Samlet sett innbar endringene nær en dobling av landsmøtet til over 300 delegater. Lokallagene vil for første gang være representert på landsmøtet, med 120 av delegatene.

Sakliste på Senterpartiets ekstraordinære landsmøte 7. april 2014:
Sak 1/14          Åpning
Sak 2/14          Fullmaktskomiteens innstilling og opprop
Sak 3/14          Valg av møtefunksjonærer og behandling av forretningsorden
Sak 4/14          Melding om den politiske situasjonen og stortingsgruppas virksomhet
Sak 5/14          Valg av sentralstyre
Sak 6/14          Oppnevnelse av fylker som skal være med i valgkomiteen for neste landsmøte

Sak 7/14          Tale ved nyvalgt partileder og avslutning av møtet

 

 

Tidsplan:

 

1030

Registrering

1100-1200

Lunsj

1115-1130

Pressebrief – praktisk informasjon og svar på spørsmål knyttet til møtet

1155-1210

Musikk fra scenen ved Ompakara 

1210-1215

Velkommen til Akershus v/ Morten Vollset, fylkesleder i Akershus Senterparti

1215-1230

Åpning (sak 1)

Fullmaktskomiteens innstilling og opprop (sak2)

Valg av møtefunksjonærer og behandling av forretningsorden (sak 3)

1230-1300

Melding om den politiske situasjonen og stortingsgruppas virksomhet (sak 4)

 

1300-1315

Valg av sentralstyre (sak 5)

Presentasjon av valgkomiteens innstilling ved Terje Riis-Johansen

 

1320-1350

Valg av leder , Debatt, Votering og telling

 

1350-1530

Valg av 1. nestleder, Debatt, Votering og telling

 

1530-1615

Valg av 2. nestleder, Debatt, Votering og telling

1615-1645

Pause og enkel servering

1645

Valg av sentralstyre (sak 5)  forts.

 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av vararepresentanter
 • Valg av representanter til sentralstyret i hhv. Senterkvinnene og Senterungdommen

Ca. 1720

Partilederskiftet markeres ved overlevering av møteklubbe til nyvalgt partileder. 

Ca. 1730

Avtakkinger

Ca. 1740

Tale ved nyvalgt partileder og avslutning av møtet.

1800

Seneste tidspunkt for avslutning av møtet.

 

 

Fakta om Senterpartiet:

 • 18000 medlemmer
 • 430 lokallag i hele landet
 • 1420 kommunestyrerepresentanter, 93 ordførere og 73 varaordførere
 • 19 fylkeslag
 • Fylkestingsrepresentanter i 18 fylker, 2 fylkesordførere og 4 fylkesvaraordførere
 • Stortingsvalget i 2013: 5,5 %, 163381 stemmer og 10 stortingsrepresentanter
 • Nest lengst i regjering av partiene etter krigen
 • Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund