Meny
Bli medlem

Elektrifiserer Trønderbanen og Meråkerbanen

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen vil i forslag til NTP foreslå et samlet prosjekt for modernisering og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen.
 • Regjeringen vil i forslag til NTP foreslå et samlet prosjekt for modernisering og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. De ulike tiltakene som handler om elektrifisering av begge strekningene, stasjonstiltak, nye krysningsspor langs Trønderbanen og utbygging av dobbeltspor Hell-Værnes, skal samles og sees under ett.
 • Det settes av 3.9 mrd. kroner til prosjektet. Det innebærer at prosjektet er fullfinansiert innen rammen av NTP. Prosjektet skal starte i første fireårsperiode.
 • I sitt handlingsprogram skal Jernbaneverket komme tilbake med forslag om en gjennomføring. Forslaget må ta stilling til utbyggingsrekkefølge og tiltak basert på de mål og føringer som ligger i NTP. 
 • Totalt settes det av 3.9 mrd. kroner til dette prosjektet i NTP
  • 600 mill. avsettes til ny bru og dobbeltspor over fra Hell til Værnes
  • 800 mill. til elektrifisering av Meråkerbanen
  • 1.9 mrd. til elektrifisering av Trønderbanen
  • 600 mill. til krysningsspor og stasjonstiltak
 • Dette innebærer at prosjektet er fullfinansiert i løpet av planperioden
 • Med de midlene som nå settes av vil det imidlertid være mulig å gjennomføre hele prosjektet som et sammenhengende prosjekt, med rasjonell framdrift og en sammenhengende utbygging. 
 • Arbeidet vil starte i første fireårsperiode men det vil ikke være avsluttet før i siste seksårsperiode.