Meny
Bli medlem

Elever som trenger støtte må få det

Sist endret: 27.09.2020
Anne Tingelstad Wøien og senterungdomsleder Erling Laugsand er frustrerte over at elever ikke får støtten de trenger. Senterpartiet krever at regjeringen ser på endringene i grunnstipendet på nytt.

Forrige høst ble det gjort endringer i grunnstipendordningen for elever ved den videregående skolen med mål om at færre skulle få stipend, men at det skulle øke for de som trengte det mest. Senterpartiet stilte seg da kritisk til endringene som ble gjort. Den siste tiden har blant annet Jonas Volden fra Sør-Trøndelag stått frem i media og fortalt om at endringene gjorde det vanskelig for han å fortsette på videregående fordi han mistet retten til grunnstipend.

"Konsekvensene for Jonas Volden og andre elever er uheldige," har Anne Tingelstad Wøien, utdanningspolitisk talskvinne for Senterpartiet sagt til Adressa. "Det var slike konsekvenser vi var bekymret for da vi gikk imot dette forslaget."

Også leder for Senterungdommen, Erling Laugsand er svært kritisk:

"Vi vil at elevene i videregående skole skal bruke tiden sin først og fremst på å gå på skolen. Det skal være mulig å være elev på fulltid, uten at man er nødt til å jobbe ved siden av. Vi er spesielt bekymret for alle som må flytte på hybel. Vi vet at denne gruppa allerede har høyere frafall."

Senterpartiet krever at Stortinget må se på denne ordningen på nytt til høsten og beklager at det nå er mange som er rammet.