Meny
Bli medlem

En høgskole for fremtiden

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Fylkestinget bevilget i fjor et tilskudd på inntil 10 millioner kroner til Høgskolen i Telemark til styrking av fagmiljø som tilbyr doktorgradsutdanning.

Denne våren skrev vi en ny partnerskapsavtale med mål om å utvikle flere kunnskapsorienterte prosjekter – sammen, og med andre samarbeidspartnere. I juni ble fusjonen mellom Høgskolen Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark vedtatt. Ved nyttår 2016 har vi én stor institusjon for høyere utdanning i de tre fylkene – Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fusjonen vil øke både bredden og kvaliteten på studieprogrammene, fagmiljøene og forskningen. Minst like viktig: Det er et langt steg på veien mot universitetsstatus. Høgskolen vår rigges for fremtiden!

Høgskolen i Telemark har siden etableringen i 1994 opplevd en rivende utvikling. Med om lag 6500 elever og 600 ansatte er høgskolen i dag en av landets største. Med over 160 studier innen vidt forskjellige fagretninger, er det også en av høgskolene i landet med bredest studieportefølje.

I år søkte rekordmange unge håpefulle studieplass ved HiT – totalt 9139 personer. Det er en økning på 11,5 % fra i fjor. Av disse ble 2824 tilbudt plass. Høgskolen er med andre ord også populær, og fylkets naturlige flaggskip innen utdanning og forskning. Et flaggskip vi er helt avhengig av for å skape vekst og utvikling i Telemark.

Innenfor en rekke viktige fagområder utdanner og sikrer Høgskolen fylket tilgang på morgendagens høyt kvalifiserte arbeidskraft. I dagens kunnskapssamfunn vet vi alle at innovasjon og utvikling er viktigere enn noensinne – både på bedrifts- og samfunnsnivå. Og kompetanse, kunnskap og teknologi er de viktigste fortrinnene vi har for å være konkurransedyktige.

Vi er mange som jobber for vekst i Telemark. Læring, innovasjon og utvikling skjer ikke i isolasjon, men gjennom samarbeid og samhandling. Enten det handler om å jobbe tverrfaglig, eller involvere innbyggere, brukere, næringsliv eller organisasjoner. Enten det handler om å utvikle nye teknologier i privat sektor, eller nye måter å utforme velferdstjenester på. De virkelig gode løsningene finner vi gjennom et tett og godt samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og akademia.

Jeg opplever en annerledes høgskole nå, enn hva vi tradisjonelt har vært vant til i Telemark. En høgskole som de siste årene har blitt mer offensiv, åpnet seg opp og blitt mer opptatt av hva som skjer i skolens omgivelser. Det fører og til at omgivelsene blir mer opptatt av Høgskolen.
Vi er optimistiske, og har tro på at vi skal løse utfordringene fremover – i fellesskap. Telemark fylkeskommune ser frem til et videre godt samarbeid med høgskolen – Høgskolen i Sørøst-Norge.