Meny
Bli medlem

- En hyllest til den norske krona

Sist endret: 27.09.2020
I kveld holdt Sentralbanksjef Øystein Olsen sin tradisjonelle årstale. - En hyllest til den norske krona, var Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum sin reaksjon etter å ha hørt talen.
 
 
I kveld holdt Sentralbanksjef Øystein Olsen sin tradisjonelle årstale. De utfordrende tidende til norsk økonomi var et sentralt tema, og i den forbindelse trakk han frem viktigheten av en nasjonal valuta. - En hyllest til den norske krona, var Senterpartiets partileders reaksjon etter å ha hørt talen.
 
- Sentralbanksjefens årstale er en hyllest til den norske krona. Det er helt betimelig. Norsk økonomi er inne i vanskeligere tider enn på lenge.  I denne utfordrende situasjonen kan vi prise oss lykkelige over at vi fortsatt har vår egen nasjonale valuta. Kronen virker som en økonomisk stabilisator. Når kronekursen faller blir norske varer billigere sammenliknet med utenlandske varer. Da øker etterspørselen etter norske varer. Hadde vi ikke hatt vår egen valuta ville krisa vi nå ser rammet oss mye hardere, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.
 
Norge står overfor utfordrende økonomiske tider med økende arbeidsledighet, noe som krever omstilling.  Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i sin årstale at en nødvendig justering av kostnadsnivået kan skje på to måter; enten gjennom lavere lønnsvekst eller ved svakere kronekurs.
 
- Det er ingen tvil om at det at vi har en nasjonal valuta gjør omstillingsprosessen mye lettere enn om vi hadde hatt EURO. Da måtte vi gjennomført kostnadsreduksjonen for norsk næringsliv gjennom lavere lønninger til folk flest, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.