Meny
Bli medlem

En langtidsplan som svikter hæren og heimevernet

Sist endret: 27.09.2020
Det er nå klart at Regjeringen sammen med Arbeiderpartiet danner flertall for ny langtidsplan for Forsvaret. Senterpartiet mener planen har glemt hæren og heimevernet.

 

 

Det er nå klart at Regjeringen sammen med Arbeiderpartiet danner flertall for ny langtidsplan for Forsvaret. Senterpartiet mener planen har glemt hæren og heimevernet.

-  Jeg er skuffet over at vi ikke får en bred enighet om forsvarspolitikken, og at vi nå  får en langtidsplan som svikter hæren og heimevernet. Dette var en plan vi ikke kan være med på, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.

I tillegg til at Senterpartiet ikke er fornøyd med innsatsen når det gjelder landforsvaret, mener partiet det er uansvarlig av de tre partiene å legge ned flystasjonen på Andøya.

Vi ønsket en delt løsning mellom Andøya og Evenes, men dette var det ikke noe gehør for hos verken regjeringen eller Arbeiderpartiet. Nå blir Andøya flystasjon lagt ned, og det basert på en kostnadsberegning vi ikke vet om er riktig, fortsetter Senterpartipolitikeren.

Senterpartiet mener femtiden til Forsvaret som helhet ikke er avklart, og at det ligger an til omkamper i de kommende årene. Bakgrunnen for det er at hæren og heimevernets fremtid nå blir avgjort i den varslede landmaktstudien.

For oss var det viktig å legge noen rammer for landmaktstudien som kan sikre en trygghet for framtidas hær og heimevern. Det fikk vi ikke gjennomslag for, men dette blir tatt opp igjen når studien foreligger.  De andre partiene kan da forvente et senterparti som vil stille krav til at hæren og heimevernet blir styrket, sier Marit Arnstad.

Hun er heller ikke imponert over budsjettenigheten som nå foreligger mellom regjeringen og støttepartiene.

Den budsjettenigheten som foreligger om Forsvaret i neste års statsbudsjett vil i realiteten øke usikkerheten ettersom den bare skyver på nedleggelser og bevilgninger, avslutter Arnstad.