Meny
Bli medlem

En skole for trivsel og mestring

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
- Skolen skal gi muligheter for den enkelte til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Da er det viktig at det er kunnskapsrike og pedagogisk flinke lærere. Men det er heller ikke nok. Dette skriver Tørset i et innlegg på bakgrunn av høyres utspill i media den senere tid.

EN SKOLE FOR TRIVSEL OG MESTRING.

Høyre sine stortingskandidater, over hele landet, skriver et leserinnlegg der de sier:» Våre barn fortjener drømmelærer `n».  SV- kandidatene peker på at regjeringen prioriterer flere lærere i ungdomsskolen. Senterpartiet støtter begge utsagnene, men vil legge til:

Skolen skal gi muligheter for den enkelte til å realisere sine evner gjennom kunnskap og ferdigheter. Da er det viktig at det er kunnskapsrike og pedagogisk flinke lærere.  Men det er heller ikke nok. Store klasser med betydelige forskjeller i modning og evner er også noe som krever flere lærere. Dette gjelder både i barneskolen og i ungdomsskolen. Ja, selv i videregående skoler bør prinsippet være at hver elev må føle seg sett og verdsatt. Hvis disse forutsetningene mangler kan selv den flinkeste læreren komme til kort overfor mange og forskjellige forutsetninger i en klasse. Dette er spesielt viktig i basisfagene matematikk og norsk. I slike fag bygges «sten på sten».

Hemmeligheten er at elevene må føle mestring. Da må individuell tilpasning ligge til grunn. Trivsel og mestring gir mer læring.

I fylkestinget (Høyre) er det kommet forslag om at lærertetthet har liten eller ingen betydning for elevenes læreutbytte. Høyre hevder at dette er vitenskapelig påvist. De lærerne jeg har snakket med, mener noe annet.

Dette er vel først og fremst et faglig pedagogisk spørsmål og ikke noe en kan vedta i en politisk forsamling.

Men «drømmelærer ‘n» og flere lærere er viktig. Men dette betyr større bevilgninger, i kommunene, i fylkene og i høyere utdanningsinstitusjoner.

Det hjelper ikke med bare ord.