Meny
Bli medlem

En trist dag for samisk språk og kultur

Sist endret: 27.09.2020
16. desember fikk regjeringen flertall i Stortinget for nedleggelse av Sameskolen for Midt-Norge. Det synes vi i Senterpartiet er svært uheldig og trist, sier Heidi Greni.Sameskolen i Hattfjelldal, har tilpasset seg den moderne verden og ført til at samiske barn slipper å flytte hjemmefra i seksårsalderen for å bo på internat hele barndommen. En god kombinasjon av språksamlingene i det sørsamiske nærmiljøet i Hattfjelldal og fjernundervisning over internett slik at elevene kan bo hjemme. Straffen fra regjeringen er nedleggelse, og de argumenterer med at skolen ikke har elever fordi de ikke går der hele året.

Når regjeringen valgte å fremme forslag om nedleggelse av Sameskolen for Midt-Norge som en ren budsjettsak, gjorde de et bevisst valg. Men de har ikke vurdert hvordan de elevene som er knyttet til Sameskolen i dag, skal få oppfylt sine soleklare rettigheter til undervisning på eget morsmål. De har åpenbart lagt til grunn at andre skal kunne gi et tilbud som er like godt kvalitetsmessig, og det skal de kunne gjøre gratis, for det fins ikke noe annet sted i budsjettet. Det vil selvsagt ikke være mulig.

Sameskolen for Midt-Norge gir i dag tilbud om fjernundervisning som ligger kvalitetsmessig langt over andre leverandører. Gjennom språksamlingene tilbys elevene opplæring i sørsamisk sløyd og annen sørsamisk kultur, som andre ikke uten videre kan tilby. Det er ikke mulig for andre skoler å overta oppgavene fra Sameskolen for Midt-Norge uten at de får tilført ressurser. Den såkalte gevinsten på 3,3 millioner kroner som regjeringen tenker å hente ut ved nedlegging av skolen, er derfor ikke reell. Trolig vil det koste mye mer å opprette dette tilbudet et annet sted.

Jeg undres på hvorfor regjeringen ikke har vært i kontakt med kommunen. Da hadde de funnet ut at denne skolen faktisk har elever. Hvorfor har de ikke vært i kontakt med landsdelen og funnet ut at dette er en viktig bit av det sørsamiske miljøet i Nordland? Det må være lov å spørre seg hvorfor Erna skrev under på konsultasjonsavtalen med Sametinget hvis hun ikke hadde tenkt å snakke med dem.

At Fremskrittspartiet foreslår dette, er ikke overraskende, kanskje heller ikke at Høyre er med på det. Men jeg må si jeg er overrasket når Kristelig Folkeparti og Venstre stemmer for det.

Senterpartiet forholder seg til avtaler med FN og Sametinget. Vi arbeider for å styrke samisk språk og kultur. Derfor la vi inn midler til Sameskolen for Midt-Norge i vårt alternative budsjett. Derfor har vi lagt inn ekstra midler til Sametinget. Og derfor har vi lagt inn oppstartmidler til Samien Sitje, sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa.
For samisk språk og kultur ble det en trist avslutning på 2015. Vi i Senterpartiet lover å gjøre det vi kan for å styrke det samiske miljøet i året som kommer.