Meny
Bli medlem

En ulykke kommer sjelden alene

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Ann-Hege Lervåg tar i et leserinnlegg opp konsekvenser av helsereformen. Blant annet sier hun; - Fremdeles så har vi sommerstengte fødestuer. Det er bare når en kun tenker på bedriftsøkonomisk lønnsomhet at en kan finn på nå så dumt! Familieplanlegginga må nå skje etter bunnlinja til helseforetakene. - Fremdeles så sitter man nyoperert 5 timer i buss ? på billigst mulig måte. - Fremdeles har ikke ambulansepersonellet sovet det siste døgnet. - Fremdeles bygges en topptung organisasjon, og for å sitere en Norsk professor: Med flere høvdinger og færre indianere - Fremdeles så har vi et akutt-tilbud som er forbeholdt de urbaniserte. - Fremdeles fjernes hjelpepleiere på tross av regjerings handlingsplan for helsepersonell.

Sykehusreformen fra 2002 var starten på en serie dårlig planlagte, raskt gjennomførte, reformer i norsk helsevesen.

Som politiker skal jeg representere folkevettet, og så har vi ansatt fagfolk til faglig riktig utføre det vi vedtar. Men med foretaksmodellen har vi satt både folkevettet og fagfolket til side, og lar helse-Norge styres av bedriftsøkonomiske argumenter. Et foretak er en bedrift. Menneskelivet og menneskeverdet er det nå regnskapslovens system som tar seg av.

Dette er et resultat av et ”kvalitetsløft” i helsevesenet. ”Kvalitetsløft” var hovedargumentet da AP foreslo foretaksreformen og vedtok den med støtte fra Høyre og Frp. Kvalitet er det mest misbrukte ordet helsevesenet. Vil vi ha mer kvalitet på helsetilbudene, så må vi slutte å drive butikk, og heller drive sykehus.

I 2011 vedtok Nordland Sp at vi gikk til politisk ulydighet. Da hadde Senterpartiet tapt store sykehuskamper i regjering og lokalsykehus ble vedtatt lagt ned. Akutt- og fødetilbud likeså. 

Vi hang da bjella på katta, den røde katta!

Siden den gang har det dessverre skjedd svært lite positivt.

- Fremdeles så har vi sommerstengte fødestuer. Det er bare når en kun tenker på bedriftsøkonomisk lønnsomhet at en kan finn på nå så dumt! Familieplanlegginga må nå skje etter bunnlinja til helseforetakene.

- Fremdeles så sitter man nyoperert 5 timer i buss – på billigst mulig måte.

- Fremdeles har ikke ambulansepersonellet sovet det siste døgnet.

- Fremdeles bygges en topptung organisasjon, og for å sitere en Norsk professor: Med flere høvdinger og færre indianere

- Fremdeles så har vi et akutt-tilbud som er forbeholdt de urbaniserte.

- Fremdeles fjernes hjelpepleiere på tross av regjerings handlingsplan for helsepersonell.

Nå må vi manne oss opp og sette respekten for menneskeverdet og menneskelivet fremst i pannebrasken igjen og sei nei til foretaksmodellen.

En foretaksmodell kan ikke forbedres. Butikk er og blir butikk, det vil aldri bli sykehus.

Sannsynligvis vil koste noe å omgjøre modellen – men hva koster det om vi ikke gjøre det?

Helse Nord har nå satt i gang en prosess for å utrede fremtidens Helgelandssykehus. Motivasjon er ikke bedre tilbud til innbyggerne, men effektiv ressursbruk – også kalt kvalitet.

Det re forskjell på å bygge oljeplattformer og å ta seg av alvorlig syke. AS-ifiseringen av helsevesenet må stoppes.

Vi trenger folkevettet tilbake i styringen av helse-Norge. Vi treng politisk styring og folkevalgt kontroll, faglig forsvarlige økonomiske rammer, en entydig nasjonal sykehusplan og sikring av hele befolkningens rett!

Jeg oppfordrer alle til å støtte Helsetjenesteaksjonen. Leger, psykologer og andre helsearbeidere står bak og krever folkevettet og faget tilbake i helsevesenet.